maandag 4 maart 2013

Komt er in NL ook een "student loan bubble" - NL let op Uw saeck!

In de VS ging men van de huizen- naar de creditcard- nu naar de studieschuld zeepbel, waarmee wordt bedoeld een lading niet of nauwelijks incasseerbare schulden die debiteuren worden aangepraat zonder de zorgplicht in acht te nemen. Zie deze link

In de VS bestaan nu plannen studieschulden als pakketjes te gaan verkopen. Dat kennen we nog van de subprimemarkt en naar verluidt hebben ook banken in NL dat gedaan met hypotheken waarbij de verondersteld positieve status van de bank werd gebruikt als indicatie van het risico van het pakket terwijl onvoldoende duidelijk werd dat deze vlag werd gebruikt om een lading van slechte debiteuren te dekken.

In NL bestaan plannen de studiefinanciering om te zetten in een leenstelsel waarbij nu al bekend is dat duizenden mensen dan niet gaan studeren terwijl bovendien de rekenplaatjes niet juist zijn omdat wordt uitgegaan van een zeer langjarige lage rentevoet. Het zou niet verbazen als ook dit paarse kabinet het leenstelsel wil privatiseren al dan niet in  combinatie met een blanco cheque als het NHG-stelsel.

Nederland, let op uw saeck!