maandag 18 maart 2013

Jubileumcongres schuldhulpverlening: "Geef de schuldenaar een nieuwe kans"

Mr. Jaap Bos schrijft in het ED een mooie column waarvan de inhoud direct raakt aan het woonschuldendebat aanstaande donderdag . Ik zal deze opmerkingen inbrengen bij stelling 3 van het woonschuldendebat:

"Zou het niet verstandiger zijn om de huurbescherming te onderkennen als een achterhaalde na-oorlogse distributiemaatregel? De minister kan een convenant sluiten met corporaties om geen huur op te zeggen van benedenmodalen. Verder zou de overheid de subsidie kunnen beperken tot betaalbare sociale woningen zonder huurtoeslag. In Ierland komen alleen uitkeringsgerechtigden in aanmerking voor een sociale huurwoning. Gemeenten huren er zelf op de vrije huurmarkt woningen voor bijstandsmoeders in afwachting van het gereedkomen van een gemeentelijke sociale huurwoning. Bovenmodalen moeten zelf op zoek naar een woning op de vrije huur- of koopmarkt".

"Door ontslag, echtscheiding en ziekte komen steeds meer mensen in financiële problemen. Velen lukt het niet om schuldeisers en deurwaarders een stap voor te blijven. Een financiële buffer van een half jaar is nodig om de traagheid van de sociale zekerheid te overleven. Bij schuldsanering ontmoeten ze nog grotere traagheid. Schuldeisers en deurwaarders verzinnen steeds meer om de beslagvrije voet te omzeilen en zo veel mogelijk binnen te halen. De overheid gaat voorop. De belastingdeurwaarder kan zelfs bankbeslag leggen tot je maximale roodstand. Dan kun je geen huur en energie en zorgpremie meer betalen. Na drie maanden krijg je een dagvaarding voor ontruiming of wordt de energie afgesloten. Na zes maanden zorgpremie-achterstand wordt die premie ingehouden bij de uitkeringsinstantie en krijg je 30 euro boete. De belastingdienst heeft beloofd soepel te zijn, als mensen in de schuldsanering zitten, maar daar zijn wachtlijsten en andere bureaucratische obstakels.

"Moeten we niet eens nadenken over hervorming van het insolventierecht naar Engelse model? Daar wordt een persoonlijk faillissement voor benedenmodalen binnen één jaar opgeheven bij gebrek aan baten. Tegelijkertijd wordt de restschuld kwijt gescholden. Bovenmodalen worden voor een periode van drie jaar verplicht om een deel van hun inkomen te verdelen onder hun schuldeisers".

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.