dinsdag 12 maart 2013

Jubileumcongres Schuldhulpverlening: Erfgenamen iets beter beschermd tegen schuldeisers erflater

"Eigen schuld, dikke bult" was op 2 oktober 2012 het antwoord van de Minister van Justitie op kamervragen over het trieste lot van erfgenamen die werden aangesproken op schulden van de debiteur, zie mijn artikel "Pas op met negatieve nalatenschappen". Inmiddels is er toch bestuurlijke enige aandacht voor de problemen die ontstaan wanneer schuldeisers na overlijden van de debiteur diens erfgenamen aanspreken op de schulden van de debiteur.

Een bepaald type schuldeisers en hun incasso-adviseurs heeft hierin een nieuwe verdienmodel ontdekt. Problemen ontstaan voorts wanneer er een woning tot de nalatenschap behoort met een negatieve waarde, waarbij de erfgenamen worden aangesproken op de verplichtingen uit hoofde van de hypotheek.

Op rijksoverheid.nl staat het volgende:

"Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie komt erfgenamen tegemoet die onverwacht te maken krijgen met een schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in een brief van de bewindsman aan de Tweede Kamer waarmee hij reageert op het rapport ‘Erven zonder financiële zorgen’ van de Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen".

"Toch kunnen mensen in de problemen komen, zo blijkt uit het rapport. Het gaat om de situatie dat de nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver is aanvaard: de erfgenaam verkrijgt alle goederen en schulden uit de erfenis. Als in zo’n situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald dan moet hij deze met eigen geld betalen. De onderzoekers vinden het redelijk dat in dergelijke - niet veel voorkomende gevallen - de erfgenaam wordt beschermd tegen onverwachte schulden als hem niets valt aan te rekenen.

De staatssecretaris deelt deze opvatting en past de wet aan. Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen en een machtiging vragen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, zodat zij niet met hun privévermogen hoeven in te staan voor onbekende schulden".

De staatssecretaris wil erfrechtelijk niets doen voor erfgenamen die in problemen komen door de ontwikkelingen van de woningmarkt:

"Daarnaast is aanpassing van het erfrecht niet een oplossing voor erfgenamen die in financiële problemen komen omdat een geërfde woning lange tijd te koop staat en de vaste lasten doorbetaald moeten worden. Onverkoopbaarheid van woningen is op dit moment een probleem van alle huizenbezitters en niet alleen van erfgenamen, aldus Teeven. Daarom heeft het kabinet maatregelen genomen om de woningmarkt weer op gang te helpen".

Daar heeft de staatssecretaris op zichzelf gelijk in, maar het is mijns inziens niet te verwachten dat door de thans bekende maatregelen van het kabinet de woningmarkt in beweging wordt gebracht.

In mijn voordracht op het jubileumcogres van 21 maart aanstaande zal ik ook op dit probleem ingaan en enkele opties aanreiken om meer grip te krijgen op de situatie. In de eerste rond van de workshop en het debat zal uitgebreid worden ingegaan op het verschijnsel woonschulden en de daarbij te hanteren oplossingstechnieken.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.