maandag 11 maart 2013

Jubileumcongres Schuldhulpverlening: handel in oude vorderingen

Steeds vaker worden vorderingen verkocht hetgeen de communicatie tussen debiteur en nieuwe crediteur als regel niet ten goede komt.

Crediteuren en hun incassogemachtigen stellen zich vaak zeer rigide op en zijn soms niet bereid rekening te houden met de beslagvrije voet en de regels voor het saneren van schulden die wel van toepassing waren in de relatie met de oorsponkelijke schuldeisers.

Hoe gaan we hier mee om? In mijn voordracht op het jubileumcogres van 21 maart aanstaande zal ik ingaan op dit probleem en enkele opties aanreiken om meer grip te krijgen op de situatie.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.