zondag 17 maart 2013

Jubileumcongres Schuldhulpverlening: stelllingen woonschuldendebat

Het grote woonschuldendebat aanstaande donderdag 21 maart 2013 zal gaan over de volgende drie stellingen:

1.   Budgetcoaching door crediteuren als banken en woningcorporatie is een riskante aangelegenheid uit oogpunt van deskundigheid en onpartijdigheid

2.   De Nederlandse wetgever moet maatregelen nemen om banken te dwingen mee te werken aan verkoop van woningen die onder water staan voor een lager bedrag dan de hypotheek, en tegelijk een regeling treffen voor terugbetaling van de restschuld waarbij achteraf steeds wordt getoetst op de nakoming van de zorgplicht bij aangaan van de hypotheek.

3.   Inkomensafhankelijke huur in de huidige vorm draagt niet bij aan doorstroming in de sociale woningmarkt.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.