dinsdag 5 maart 2013

Doe iets voor gezinnen in de bijstand!

Het NIBUD luidt de noodklok voor gezinnen in de bijstand, zie deze link

"De afgelopen vijf jaar hebben mensen die van een bijstandsuitkering rond moeten komen niet zo weinig ruimte in hun budget gehad als nu. Dat blijkt uit het Nibud Budgethandboek 2013, waarin ieder jaar informatie staat over bestedingspatronen van huishouden.

Vooral gezinnen die in de bijstand zitten, hebben het lastig en hebben bijna geen geld voor sociale participatie. Een gezin met twee kinderen heeft per maand na aftrek van de vaste lasten en huishoudelijke uitgaven zo’n vijf euro over voor kadootjes, sporten en uitgaan. In 2008 had eenzelfde gezin daar nog 121 euro voor. 'Dit betekent letterlijk, niet naar verjaardagen kunnen, geen geld om te sporten en de extra bijdragen voor schooluitstapjes niet kunnen betalen, of geen geld hebben voor andere onvermijdbare uitgaven', aldus het Nibud.

Voor de hoogte van de bijstandsuitkering maakt het niet uit of een stel kinderen heeft of niet. In beide gevallen bedraagt de uitkering 1256 euro per maand. De kosten van de kinderen moeten betaald worden uit de kinderbijslag en het kindgebonden budget. 'In de praktijk blijkt deze ruimte niet voldoende om de extra uitgaven mee te dekken', aldus het Nibud. Een gezin zou minstens 244 euro per maand kwijt zijn aan sociale participatie.

Vooral de vaste lasten zijn de afgelopen vijf jaar fors gestegen. 45 procent van het totale budget gaat gemiddeld op aan vaste lasten. 35 procent wordt besteed aan huishoudelijke uitgaven en 20 procent aan reserveringen. Het Nibud wijt deze stijgingen aan de verhoging van het verplicht eigen risico bij de zorgverzekering en de hogere huur- en energiekosten".


Naschrift:
We hebben het dan nog niets eens gehad over de gezinnen voor wie door een samenloop van incassomatregelen de beslagvrije voet niet is gewaarborgd en over degenen die met een zinloos beslag roerende zaken worden afgeknepen om de middelen af te geven die zij nodig hebben om te overleven.

De geschiedenis zal oordelen over deze visieloze tijd met een visieloos kabinet waarbij velen wisten hoe erg het was maar ruecksichtslos de andere kant op keken.