vrijdag 22 maart 2013

Dankbetuiging na jubileumcongres schuldhulpverlening gisteren

Van harte wil ik al degenen bedanken die mij in persoon, post of per e-mail hebben gefeliciteerd en zelfs kaarten en bloemen hebben gestuurd bij gelegenheid van het jubileumcongres schuldhulpverlening gisteren.

De dank gaat om te beginnen uit naar de duizenden personen die vanaf het begin door hun aanwezigheid hebben bevestigd dat dit congres voor hen een toegevoegde waarde heeft in hun praktijk. Zeer velen van hen komen weer terug. Een deelnemer bleek zelfs 16 van de 20 keer te hebben meegemaakt. Met U gaan we door om het congres hopelijk nog vele jaren niet alleen weer te houden maar ook nog steeds beter te maken en in zijn toegevoegde waarde te vergroten.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Nadja Jungmann en Joke de Kock, voorzitter NVVK, voor hun hartelijke toespraken, waarbij het mij zeer goed deed dat daarin ook de betekenis van dit weblog voor het veld van de schuldhulpverlening werd onderstreept. Bij de volgende uitgave van het boek "1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis' -dat ik snel hoop te lezen, horen jullie zeker ook te worden gememoreerd.

Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar de congresorganisator Reed Business (voorheen Elsevier), met wie ik al veel langer dan de periode van de congressen een relatie heb (de publicaties hard copy (boek en artikelen) en later digitaal).

Het congres schuldhulpverlening is een periodiek lichtpunt in mijn agenda!

Later vandaag volgen de links naar jubileumvoordracht van Nadja Jungmann en mij en de voordrachten die wij ieder daarnaast nog hebben gehouden.