zaterdag 16 maart 2013

Commissie Deetman reageert: "niets aan het handje"!

Bijgaand de reactie van de Commissie Deetman. Opvallend dat eerst werd volstaan met de gebruikelijke, bijna RK ongemotiveerde arrogante afwijzing van de kritiek en dat nu toch de inhoudelijke dialoog enigszins wordt gevoerd.

Ik blijf van mening dat alleen contra-expertise hier kan overtuigen  waarbij ook de vraag aan de orde komt of er concepten zijn uitgewisseld. Kernvragen die moeten worden beantwoord:
1. feiten
2. analyse
3. kwalificatie als irrelevant
4. criteria die zijn aangelegd om sommige personen wel en anderen niet aan het kruis te nagelen.

Dat in de genoemde gevallen het kwartje "toevallig" ten voordele van vrindje Van Luyn rolde, steekt schril af tegen de genadeloze manier waarop anderen zijn afgemaakt in het rapport.

Het genre lezers van het KN zal vermoedelijk wel bereid zijn met deze verklaring genoegen te nemen.

Ook overigens blijft mijn kritiek op de Commissie Deetman en de wijze waarop de bisschoppenconferentie al paniekvoetballend hiermee is omgegaan, staan aangezien deze kritiek niet beperkt is tot de volgens het NRC weggelaten casuistiek maar ook op de presentatie van het advies, de inhoud van het advies, de totstandkoming van de commissie, de kosten, de wijze van presentatie, de in strijd met het Nederlands recht aangehouden wijze van bewijsvoering en het betalen van schadevergoedingen voor verjaarde vorderingen.

Met vele andere gelovigen in de straat zeg ik; hou nu maar eens op en zoek een ander declaratie-walhalla om een collectief vandaag publiek te stigmatiseren voor wat er in het verleden bij sommigen is misgegaan - terwijl problemen van hetzelfde type helaas van alle tijden zijn en dan kennelijk in veel hogere mate te tolereren dan bij RKK NL en met een aanzienlijk lager prijskaartje dan voor ons kennelijk moet gelden terwijl onze bisschoppen daarin klakkeloos meegaan, gevoelig  voor de waan van de dag als zij zijn en te laf om daartegen in te gaan.