maandag 11 maart 2013

Jubileumcongres schuldhulpverlening 21 maart 2013 -Dood de draak van de malafide schuldhulp

Het veld van de schuldhulpverlening is voortdurend in beweging -net als vele andere facetten van de maatschappelijke werkelijkheid.

Nieuwe loten aan de stam ontwikkelen zich, gericht op debiteuren in een problematische schuldsituatie. Naarmate gemeenten zich uit financiele overwegingen verder terug moeten trekken en selectiever aan de poort zijn, blijft er een groep debiteuren over die onmiskenbaar problemen heeft en niet wordt geholpen langs de reguliere kanalen.

De markt zou de markt niet zijn als ook malafide partijen zich op deze groep werpen en tegen betaling budgethulp en schuldhulp aanbieden, waarbij er geen enkel zicht is op de kwaliteit en de zogenaamde hulpverleners hun zakken vullen maar in feite de debiteur in nood alleen maar verder in de problemen helpen

Mijn eigen Rechtbank Rotterdam wees op 13 februari 2013 onder LJN BZ3225 en mooi vonnis tegen een organisatie genaamd "STICHTING FINANCIËLE ONDERSTEUNING PARTICULIEREN EN “MKB". In het Handelsregister las ik dat deze stichting inmiddels is uitgeschreven. Bestuurslid en bewaarder is ene H.G.W. Dekkers. Alles wat er aan de stichting was betaald voor budget- en schuldhulp moest terug worden betaald aan de debiteur  wegens nietigheid van de overeenkomst.

Bonafide schuldhulpverleners die deze boefachtigen tegen komen moeten zich afvragen of er wellicht nog geld kan worden teruggehaald dat is verstookt aan nietige regeling van schulden. Dat is het eerste verdiend, wanneer je iemand echt gaat helpen.

Ik zal op 21 maart 2013 ook ingaan op dit vonnis en de praktische consequenties die het kan hebben voor de "good guys" in de praktijk van de schuldhulpverlening.

De overheid zou toezicht moeten houden op schending van de Wck maar doet daar weinig in. Met het civiele zwaard kunnen we de draag ook doden.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.