maandag 18 februari 2013

Woningmarkt in vrije val met onbekend eindpunt

Z24 meldt:

"Het aantal verkochte woningen is in januari met 11,6 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand in 2012. In totaal werden er 6.260 woningen verkocht in januari 2013. Dat meldt Het Kadaster. Ten opzichte van december is dat een daling van 63,9 procent. Op zich is het normaal dat er in januari veel minder woningen worden verkocht, maar deze daling is erg sterk. De verklaring ligt in het feit dat starters vanaf 1 januari zijn gebonden aan strengere hypotheekregels.

Ten opzicht van een jaar eerder werden er 11,6 procent minder woningen geregistreerd".

De kans is mijns inziens gering dat het verleden week bereikte accoord over de woningmarkt hierin enige verbetering gaat brengen. Jan Modaal had en heeft geen enkel vertrouwen in  zijn financieel perspectief en houdt zijn hand dus op de knip, ook denkend aan de manier waarop ouderen door dit kabinet worden geplunderd wanneer zij een beroep moeten doen op AWBZ-zorg. Ondertussen is de rente kunstmatig hoog en de bankenlobby kennelijk voldoende krachtig omdat zo te houden. Arm Nederland!

Op het jubileumcongres schuldhulpverlening zal in het grote woondebat hieraan ongetwijfeld aandacht worden besteed, zie ook deze link.