vrijdag 22 februari 2013

Wie maakt hier nou eigenlijk de Nederlandse economie kapot?

De Volkskrant heeft uitgerekend, dat de zogenaamde Blok-hypotheken zeer ongunstig gaan uitpakken voor kopers. De bank hebben nog maanden nodig om modellen voor deze ongunstige hypotheken te ontwikkelen. De woningcorporatie krijgen een brandschatting opgelegd. . Hiermee is het kabinet er in geslaagd door contraproductieve acties de woningmarkt voorzover mogelijk nog iets meer op slot te gooien en wordt ook begrijpelijk waarom het CPB de plannen van minister Blok niet voorafgaand of nadien heeft doorberekend waarmee de gelegenheidscoalitiepartners kennelijk genoegen hebben genomen in hun euforie in de carnavalsdagen bij een echte minister aan tafel te mogen zitten.

Op deze basis zullen maar zeer weinigen een woning willen/kunnen kopen. Als iemand dat toch doet, gaat de meeropbrengst naar de banken. "Kopers die kiezen voor een 'Blok-hypotheek' besparen weliswaar zo'n honderd euro op hun maandlasten, maar zijn op termijn al gauw 60 duizend euro méér kwijt aan rente dan kopers die hun annuïteitenhypotheek volledig aflossen".

Niemand weet waar hij aan toe is, ouderen worden beroofd niet alleen op straat maar ook in hun gespaard vermogen, zorginstellingen voor ouderen heffen we op, dat alles met op het laatste moment in elkaar geflanste plannetjes waarvan ook achteraf de gevolgen bijvoorkeur niet in kaart worden gebracht. U merkt het vanzelf wel!
 
En dan constateert het CBS dat "de Nederlande consumenten de economie kapot hebben gespaard". Het CBS had beter kunnen constateren dat de Nederlandse economie kapot wordt gemaakt door een zwalkend kabinet, dat hapsnap inkomenspolitiek bedrijft, waardoor niemand meer weet waar hij op kortere en langere termijn aan toe is. Geef mij maar een berekening van het NIBUD zonder bijlevering van politieke propaganda!
 
Tenzij er politieke verschuivingen komen naar het midden, voorzie ik een jarenlange strenge winter in economisch opzicht met gestage groei van de schuldenproblematiek, ook bij de ouderen die hun leven lang hard hebben gewerkt om enig vermogen te vergaren, waarbij de Nederlandse economie ook in vergelijking met ons omringende landen steeds verder en steeds sneller achteruit holt. We zullen zondag weer zien hoe de opiniepeiling uitvalt. Goed gedaan, jochies!