woensdag 6 februari 2013

Uit de agenda van de Tweede Kamer

7 februari 2013
Openbaar
Tijd:10:00 -11:30 uur
Plaats:Klompezaal
Soort:Hoorzitting / rondetafelgesprek
Voortouwcommissie:Veiligheid en Justitie
Rondetafelgesprek over de herziening beslagverbod roerende zaken

Agendapunten:

1.Rondetafelgesprek over de Studie "Herziening beslagverbod roerende zaken" van de KBvG
Aanbieding Studie "Herziening beslagverbod roerende zaken" van KBvG
2.Volgens onderstaand schema:
1. Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), dhr. J. Wisseborn
2. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), mevr. S. Noorman Den Uyl
3. Raad voor de rechtspraak, dhr. E. Loesberg
4. Nationale Ombudsman, dhr. A. Brenninkmeijer
5. Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) , mevr. J. de Kock
6. Universiteit Utrecht, dhr. A.W. Jongbloed
7. Schruer Advocatuur, mevr. H.D.L.M. Schruer