woensdag 27 februari 2013

Seminar “Macht corrumpeert” op 6 juni 2013 te Nieuwegein

In allerlei verhoudingen kunnen mensen tussen de wielen raken van onze maatschappij en komen zij soms plotsklaps tot het besef in een relatie met de overheid de onderliggende partij te zijn:
- ouders en kinderen die te maken krijgen met jeugdbeschermingsmaatregelen of het strafrecht
- personen met psychische problemen die onderworpen worden aan dwangmaatregelen in het kader van de BOPZ, curatele of beschermingsbewind,
- schuldenaren die te maken krijgen met een WSNP-bewindvoerder of curator.


Op 6 juni 2013 zal over dit thema een seminar worden gehouden onder de titel "Macht corrumpeert". De sprekers op dit congres zijn van mening dat het tijd is voor een kritische reflectie op dit onderwerp. Tevens zullen handreikingen worden gedaan om in de praktijk in deze relaties zoveel mogelijk te waarborgen dat ook aan de onderliggende partij recht kan worden gedaan.
mr. R. Korver, advocaat te Amsterdam, schrijver van het boek “Recht van spreken”
rechtsbescherming van kinderen en ouders bij jeugdbescherming
spreekrecht van ouders en kinderen in het strafrecht
rechtsbescherming in de psychiatrie

mr. H.D.L.M. Schruer, advocaat te Rotterdam
rechtsbescherming bij beschermingsbewind en curatele
rechtsbescherming bij Wsnp en faillissement
rechtsfilosofische duiding van het hebben van een schuld en moreel schuldig zijn

dr. I.P. Van Rossen, beschermingsbewindvoerder & bewindvoerder WSNP
de oorsprong van het individu
betekenis van individuele (grond)rechten
historische ontwikkelingen in de relatie tussen overheid en individu
corrumpeert macht?


Doelstellingen van het seminar:
U gaat weg met een aangescherpte sensor voor bescherming van het zwakkere individu in onderliggende machtsrelaties met de overheid.
U bent op de hoogte van de praktische mogelijkheden tot rechtsbescherming in de specifieke, hiervoor beschreven juridische verhoudingen.
U realiseert zich dat de situatie van nu niet vanzelfsprekend is in vergelijking met de situaties van gisteren, morgen en elders.


Voor inlichtingen en inschrijving zie deze link