dinsdag 26 februari 2013

Over Rabo, Libor en een kabinet met een "Dreesiaanse uitstraling"

Vandaag komen de berichten in de media dat de Rabobank kan rekenen op een boete van honderden miljoenen Euro's in verband manipulatie van het LIBOR-tarief. Ondertussen heeft de Rabobank zonder twijfel ook moeite met hypotheekdebiteuren die niet kunnen betalen (blijkens de opgave aan het BKR). De overheid gaat onverdroten door met zich niet aan te trekken van de rol van de banken in de debiteurenproblematiek. De bankenlobby werkt kennelijk effectief. In mijn reeks van vier artikelen "Hoog tijd voor een regering die niet wegkijkt van de schuldenproblematiek", die ook is verschenen in het Tijdschrift voor SchuldSanering schreef ik hierover het volgende:

"De strategie van de banken is de schaal van het probleem te ontkennen ("downplaying") om overheidsinterventie zo veel mogelijk te voorkomen en zo de handen vrij te houden om de radeloze debiteur te knippen en te scheren zonder pottenkijkers van overheidswege. Effect van executoriaal beslag van de bank op het inkomen voor de volledige hoofdsom plus rente en kosten is, dat alle afloscapaciteit wordt weggezogen en gewone concurrente crediteuren inclusief de verhuurder en de energieleverancier het nakijken hebben .

In de USA gaat men anders dan in Nederland niet met fluwelen handschoenen om met banken en de wijze waarop die hun uitwinningsbevoegdheden uitoefenen. De regering sloot daar in februari 2012 een overeenkomst waarbij de vijf grootste banken 26 miljard dollar betaalden wegens overfinanciering . In Nederland legt de AFM aan de Rabobank een boete op van wel EURO 150.000,00 wegens schending van de zorgplicht en overfinanciering; daar is de directie ongetwijfeld erg van geschrokken met het oog op de hoogte van de reservering voor de bonuspool. De Rabo zal nu trouwens wel anders piepen na de in de VS voorbereide claims wegens participatie in de manipulatie van de LIBOR (interbancair rentetarief waarbij door Rabo-medewerkers onjuiste referentiewaarden zijn opgegeven)".


Inmiddels zijn we vijf maanden verder en is er nog steeds geen aandacht voor debiteuren in de knel, sterker nog er komen steeds meer debiteuren in de knel door hap-snapregelgeving die langs een onoplettend parlement lijkt te zijn gesleurd waarbij alleen achteraf protestgeluiden klinken van partijen die niet hebben opgelet toen het nog gevolgen had. Ik kan toch niet de enige zijn die signaleert dat de maatschappelijke onrust op dagbasis toeneemt, terwijl ieder staatsmanschap en visie ontbreekt om te bedenken en uit te leggen dat rationele en rechtvaardige offers moet worden gebracht om een door schulden ontwrichte economie terug op de rails te zetten.

Bij de regeringsverklaring liet premier Rutte bescheiden weten dat zijn ministersploeg een "Dreesiaanse uitstraling" had. Naar mijn taxatie draait de oude Drees zich momenteel als een propeller rond in zijn graf over de manier waarop er wordt raak gerotzooid en er daarbij geen enkel mededogen is voor mensen in schuldproblemen die meer als verdachte dan als object van mededogen worden bejegend.