zondag 24 februari 2013

Minister Blok trapt open deur in: "voorkom huisuitzettingen"!

Uit de Volkskrant:

"Minister Stef Blok (Wonen) gaat verhuurders vragen huisuitzettingen wegens betalingsachterstand zo veel mogelijk te voorkomen. Blok heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven".

"Het voorkomen van huisuitzettingen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van verhuurders en hypotheekverstrekkers, schrijft Blok. Hoewel hij ervan overtuigd is dat zij hun uiterste best doen 'zal ik het belang hiervan in mijn overleggen met betrokken partijen nog eens onderstrepen'.

Een typerende benadering van dit kabinet. Geen daadkracht, geen verantwoordelijkheidsbesef, geen bescherming, geen krachtige maatregelen om ontruimingen te voorkomen zoals in andere landen, maar alleen een schril kreetje in een brief aan de Kamer in combinatie met het terug spelen van de bal naar de marktpartijen.

- vroegsignalering schulden - kwestie van de marktpartijen - larie want algemeen belang
- kwaliteitsnormen schuldhulp - kwestie van de marktpartijen - larie want algemeen belang
- AMvB particiere schuldhulp - zeer belangrijk, vele malen toegezegd maar er gebeurt niets - algemeen belang
- bescherming beslagvrije voet - zeer belangrijk maar iedere dag dat we er niets aan doen worden we er als overheidscrediteur beter van - algemeen belang;
- vitaleren woningmarkt - zijn we druk nee bezig, U hoort nog van ons - algemeen  belang
- vertrouwenscrisis NL bevolking - zien we later wel.