zondag 24 februari 2013

Kosten Commissie Deetman tot heden volgens NRC 3 miljoen

Nadat de bisschoppen tot heden hardnekkig hadden verzwegen wat de kosten van de Commissie Deetman waren, komt het NRC in de krant van gisteren met een kostenbedrag van EURO 3 miljoen tot heden - een rechtgeaarde bijklusser weet altijd ook nog een of meerdere spin off-opdrachtje(s) te versieren.

Deetman heeft overvalsgewijs de bisschoppen voor het blok gezet met zijn advies, dat hij eerst in de pers heeft gebracht, toen heeft aangeboden aan de Conferentie en daaraan ook nog eens een take-it-or-leave-it-karakter heeft meegegeven, waarbij de bisschoppen geen tijd hebben genomen om dat te bestuderen maar klakkeloos hebben overgenomen.

De keuze van Deetman komt uit de koker van viespeukbeschermer Van Luyn die als Salesiaan en als broer van een Salesiaan tot over zijn oren in het misbruik zat maar het presteerde toen de geruchten voor het eerst naar buiten kwamen, om te zeggen dat hij "verrast" was en daarna nog een beetje rommelde met de jaartallen van zijn carriere op de website van het bisdom, waarop hij door het NRC direct werd betrapt. Daarna is nog weinig van hem vernomen.

Bisschop De Korte die aanvankelijk portefeuillehouder seksueel misbruik was, gaf de Commissie Deetman a priori carte blanche: "Als het dak lekt, vraag je niet wat de kosten van de loodgieter zijn"- welke opmerking uit de mond van een lid van een aannemersfamilie begrijpelijk is maar niet in het kerkelijk belang. Dat is overigens wel vaker het geval met uitlatingen van deze bisschop uit de stal van Rentinck.

Later zou blijken dat staatsraad Deetman grossierde in betaalde nevenfuncties maar het niet nodig vond die op te geven hoewel dat verplicht was.  Commissielid Kalbfleisch trad af als voorzitter van de NMA maar bleef zitten als lid van de Commissie Deetman. De conferentie liet het gebeuren.

Volgens geruchten kwam op zeer merkwaardige wijze de beslissing tot stand dat de bisdommen de helft van de kosten van de commissie zouden dragen. In ieder geval is het nu zo dat minstens 90% van het misbruik bij de regulieren zit en de helft van de kosten van de Commissie Deetman bij de bisdommen, dus bij de gelovigen in de straat.

De kosten van het Meldpunt waar overledenen kunnen worden aangeklaagd en twee getuigen de auditu tot steunbewijs kunnen dienen (vergelijk de gegrond verklaarde klacht tegen bisschop Gijssen), bedragen tot heden afgerond EURO 7 miljoen - ook weer een bijklusparadijs. Voorzitter Stevens vindt het spijtig als een klacht moet worden afgewezen - hoe zo onpartijdig en onafhankelijk!

Tot heden werd EURO 20 miljoen aan vergoedingen aan slachtoffers betaald en het einde daarvan is ook nog niet in zicht. De apparaatskosten zijn dus half zo groot als wat slachtoffers hebben ontvangen.

Zou iemand van voldoende statuur de rekeningen van de Commissie en het Meldpunt controleren of zouden die ook klakkeloos worden betaald? "Dan verkoop je toch gewoon een kerk!".

Ik heb voorafgaand aan de instelling van de Commissie oop dut weblog een reeks artikelen geschreven onder de titel "Aan de vooravond van een historische vergissing". Deze documenten heb ik ook tijdig per fax en bij aangetekende post ter kennis van de nuntius gebracht. Uiteraard was het nog te veel gevraagd om zelfs maar de ontvangst te bevestigen. Zo zijn onze manieren op alle niveau's!