zaterdag 9 februari 2013

Kardinaal Eijk op het matje geroepen?

Van de website van het Vaticaan:

LE UDIENZE , 08.02.2013
Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto questa mattina in Udienza:
Em.mo Card. Willem Jacobus Eijk, Arcivescovo di Utrecht (Paesi Bassi)


De paus heeft op 8 februari 2013 kardinaal Eijk ontvangen.

Laten we hopen dat deze in mijn visie evidente ikoon van onfatsoen en aanfluiting van de waardigheid van het bisschopsambt spoedig wordt overgeplaatst naar Rome dan wel minimaal van de paus op zijn donder heeft gekregen voor het door hem uitgeoefende schrikbewind dat zich inmiddels niet beperkt tot zijn eigen bisdom maar waarbij hij zelfs probeert collega-bisschoppen de mond te snoeren, zie link.

Met dank aan de leden van de Observatrix-inlichtingendienst in Nederland en in Rome die mij van alle kanten lieten weten dat hij op het matje was geroepen.