maandag 25 februari 2013

Jubileumcongres SHV - Repareer de beslagvrije voet!


Voor personen in problematische schuldsituatie is het basaal dat de beslagvrije voet wordt gerepareerd, zodat in ieder geval de basale bestaankosten kunnen worden voldaan.

In het rapport "Parita Passe" wordt ingegaan op de oorzaken waardoor tegenwoordig niet zelden de beslagvrije voet niet meer is geborgd. Dit rapport is geschreven in opdracht van de beroepsorganisatie van de deurwaarders,

Het is, zeker in deze tijd waarin toenemend problematische schuldsituatie niet op korte termijn duurzaam kunnen worden opgelost, van groot belang voor schuldhulpverleners en voor debiteuren om te bepalen hoe hoog de beslagvrije voet is en om wanneer deze niet is geborgd maatregelen te nemen dat dit zo snel mogelijk alsnog gebeurt, indien mogelijk met terugwerkende kracht. Gebeurt dat niet dan nemen de kansen toe dat de schuldsituatie verergert doordat het ene gat met het andere gat wordt gevuld.

Deurwaarderskantoor Jongejan en Wisseborn ontwikkelde een app voor de berekening van de beslagvrije voet die ook kan worden gebruikt in communicatie met schuldeisers en deurwaarders.

Op het jubileumcongres schuldhulpverlening zal aan dit prangende onderwerp aandacht worden besteed door deurwaarder John Wisseborn voorzitter van de KBvG,, zie ook deze link. Lezers van dit weblog kunnen met korting naar dit congres.