dinsdag 19 februari 2013

Jubileum congres SHV 2: Woonschulden

Gisteren bleek uit de cijfers van de verkochte en openbaar geveilde woningen niet alleen dat de woningmarkt nog steeds op slot zit en verder wegzakt, maar ook dat meer woningen worden geveild door de hypothecaire geldschieters (banken). Dit betekent ook dat het beroep op de Stichting Nationale Hypotheekgarantie toeneemt waarbij het de vraag is in hoeverre daar de reserves voldoende zijn om de tekorten op de hypothecaire geldlening na verkoop van de woning af te dekken.

Op 21 maart 2013 zal op het Twintigste actualiteitencongres Schuldhulpverlening veel aandacht worden besteed aan woonschulden:
In de eerste ronde van de workshops worden diverse aan woonschulden gerelateerde thema;s behandeld:
Workshop Joke de Kock, NVVK - Het behoud van een dak boven je hoofd
Workshop mr. André Moerman, LOSR - Huis en haard onder druk
Workshop Nathalie Boerebach en Nauke Lagarde (Aedes)- Corporaties en huurachterstand: zakelijk en/of sociaal
Workshop Dirk-Jan Abbringh (Purpose Consulting) Visie op hypotheek achterstand en bijzonder beheer

Daarna volgt plenair het grote debat over "Wonen & Schulden" waaraan naast de hiervoor genoemde personen ook makelaar Rogier van Heijnsbergen (Van Heijnsbergen & Partners) zal deelnemen. 

Deelnemers aan de dag gaan naar huis met geactualiseerde kennis over dit onderwerp inclusief de jongste ontwikkelingen op dit voor iedere debiteur die het aangaat zeer ingrijpende en gevoelige onderwerp.

Zie voor meer informatie over het congres deze link met hierna de iformatie over de speciale observatrixkorting