woensdag 6 februari 2013

In de schuld en op de straat maar niet meer in het blauw

"In het voorjaar van 2011 oordeelde de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, dat het herhaaldelijk leggen van loonbeslagen een omstandigheid is waardoor een agent niet meer voldoet aan de eisen die aan de functie worden gesteld. Het aanzien van de politie wordt erdoor geschaad en er ontstaat een veiligheidsrisico als de betrokken ambtenaar zijn financiële huishouding niet op orde heeft.

Medewerker meldkamer
Eind vorig jaar speelde er weer een zaak voor de Raad, waarin herhaaldelijk loonbeslag had geleid tot ontslag. Hoewel het UWV en de rechtbank eerder hadden geoordeeld dat de agent in kwestie ten onrechte ontslag had gekregen, oordeelde de Raad dat beide aan het bijzondere karakter van de functie van medewerker van een meldkamer van de regiopolitie waren voorbijgegaan.

Bijzondere eisen
De functie die een politieambtenaar vervult, brengt mee dat aan hem bijzondere eisen worden gesteld als het gaat om zaken die zich afspelen in de privésfeer. Een politieambtenaar wordt namelijk kwetsbaar als hij structureel niet in staat blijkt te zijn te voldoen aan zijn financiële verplichtingen".