vrijdag 8 februari 2013

Hoorzitting Tweede Kamer over R.K. Misbruik


Uit het AD:

"De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de manier waarop met sommige slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk wordt omgegaan.

'We krijgen signalen van slachtoffers dat er nog dingen niet goed gaan', licht VVD-Kamerlid Ard van der Steur toe. Hij wil samen met zijn collega's een hoorzitting gaat organiseren".

Erg benieuwd wie er dan worden uitgenodigd!

Ik zie zelf met veel vreugde terug op de beide keren dat ik door de Tweede Kamer  ben uitgenodigd - maar ik werd  dan ook niet gevraagd als  aangeklaagde partij maar deskundige.

Zie rondetafelgesprek 14 september 2011 en 7 februari 2013.