dinsdag 26 februari 2013

Duizenden oudere verstandelijke gehandicapten in de schuldproblemen?

De Volkskrant meldt:

"De bezuiniging op de zorgverzekering AWBZ dreigt dramatisch uit te pakken voor duizenden verstandelijk gehandicapten. Zij worden gedwongen hun groepshuizen te verlaten en een semi-zelfstandig bestaan op te bouwen, maar zijn daartoe helemaal niet in staat.

Ze kampen met een te ernstige opeenstapeling van lichamelijke en verstandelijke beperkingen en chronische ziekten. De dagelijkse zorg voor hen is te veel gevraagd voor huisartsen, de thuiszorg en zeker voor mantelzorgers uit de familie- en vriendenkring".

Aannemelijk is dat deze mensen ook niet in staat zijn om hun eigen financien te beheren en nu moeten gaan zorgen voor betaling van huur, energie, zorgverzekering, eigen bijdragen WMO en AWBZ en huishoudgeld.

Op dit moment trekken boek 1-bewindvoerders met een printer op de koelkast ronselend langs de straten om klanten te winnen waarna de beheer & intake-vergoeding wordt getoucheerd uit de bijzondere bijstand en het vervolgens afwachten is, of er gebeurt wat er moet gebeuren om financien onder controle te brengen en te houden.

Hier tikt weer een maatschappelijke tijdbom, waarop actie moet worden ondernomen en die zich bij gebreke daarvan gaat vertalen in toenemende schuldenproblematiek.