vrijdag 15 februari 2013

Deurwaarder schort executie op - om te beginnen!


"Geachte mevrouw Schruer,

Naar aanleiding van uw fax- en e-mailbericht d.d. 14 februari 2013, welke bericht overigens pas na onze reguliere openingstijden werd ontvangen, delen wij u hierbij mee dat wij de geplande executoriale verkoop van vandaag voorlopig zullen opschorten.

Het is niet mogelijk om binnen de door u gestelde termijn op uw stellingen te reageren. Wij zullen daarom uiterlijk dinsdag 19 februari 2013 een inhoudelijke reactie aan u doen toekomen.

Vertrouwend u hiermee vooralsnog voldoende te hebben ge├»nformeerd".