maandag 25 februari 2013

Deurwaarder dendert door om water uit een steen te persen


Vandaag ging er weer een brief uit naar de deurwaarder:

"Ik heb kennis genomen van Uw hogergenoemde brief met bijlagen en deze met cliënte besproken. Cliënte beschikt zelf momenteel nauwelijks over documenten, omdat deze bij Humanitas liggen met het oog op het boek 1-bewind. De behandeling van het verzoek is inmiddels bepaald . De bevestiging van Humanitas van de indiening van het verzoek gaat hierbij als bijlage 1.

De 15 jaar-oude auto is inmiddels naar de sloop op aangeven van Humanitas, aangezien de APK en de verzekering en de wegenbelasting niet meer konden worden betaald. Het vrijwaringsbewijs gaat hierbij als bijlage 2. Overigens had cliënte niet begrepen dat de auto niet mocht worden weggedaan; zij lijdt volgens onderzoek aan ADHD en is laaggeletterd. Vernietiging van een waardeloze zaak waarvan de instandhoudingskosten niet meer kunnen worden betaald, kan mijns inziens niet worden aangemerkt als verduistering. Wilt U strafaangifte doen, dan staat U dat vrij net zoals het cliënte vrijstaat ook op deze beleidsbeslissing zonodig het oordeel van de tuchtrechter te vragen.

U hebt volgens het beslagexploit onder meer gemeend beslag te moeten leggen op het bankstel, een (oude) computer, de spelcomputer van het kind van cliënte, een dvd-speler met een nieuwwaarde van EURO 40,--, de salontafel, de eettafel, het fornuis, de koelkast, de stofzuiger, de wasmachine, de magnetron, de wasdroger, de rijststomer, de schoenenkast, de kledingkast, het nachtkastje, de schemerlamp, het vloerkleed en de plafondlamp. Ook al hebt U echter nagenoeg de gehele huisraad onder beslag gelegd, geen redelijk mens zal concluderen dat hieruit een opbrengst te verwachten is die de kosten overtreft.

U hebt het beslag gebruikt om cliënte meer te laten betalen dan zij kon betalen hetgeen U wist, niet alleen omdat U direct zelf haar inkomensgegevens kon nagaan en daaruit wist dat er bij haar niets te halen viel, maar ook omdat zij U  een volledig overzicht van haar inkomen en uitgaven had gegeven  (bijlage 3). Uit dit overzicht blijkt dat zij € 100,00 per maand kan uitgeven aan boodschappen voor zichzelf en haar kind. Dat heeft U niet belet cliënte in december 2012 een extra bedrag ad € 400,00 afhandig te maken om te pogen haar huisraad te redden, waarna U eind januari 2013 direct de executie hebt hernomen.

Cliënte laat mij voorts weten dat zij door Uw medewerkers telefonisch is aangespoord om dan maar te proberen het geld voor Uw opdrachtgever bij iemand te lenen om aan de verkoop van haar huisraad te ontkomen; het lijkt mij niet een taak van de deurwaarder debiteuren aan te sporen tot schuldverlegging.

Kortom, cliënte persisteert in haar opvatting dat U vexatoir beslag hebt gelegd.

Uw opdrachtgever kan rekenen op een kort geding als U de executie voortzet. Een tuchtklacht wordt ingediend, ook wordt een klacht ingediend bij IBG, opdat deze instelling weet op welke wijze U vorderingen incasseert en zich kan uitspreken over de vraag, of zij zich daarin kan vinden.

Tenslotte, niet U maar mijn cliënte en ik maken uit aan wie Uw handelen ter beoordeling wordt voorgelegd, waarbij U zich in dit geval in mijn visie gedraagt op een manier die U voor dit ambt ongeschikt maakt; U gaat door riemen en ruiten om water uit een steen te persen zonder oog te hebben voor de deplorabele situatie van mijn cliënte. Zij  is door Uw toedoen verder in de ellende gewerkt omdat zij onder druk aan U heeft betaald wat zij nodig had voor de noodzakelijke bestaanskosten".