maandag 25 februari 2013

Bank eerst naar rechter voor incasso restschuld

Van BNR:

"Banken zullen naar de rechter moeten om de restschuld op de hypotheek te kunnen innen.
Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad in een procedure die de Rabobank en het deurwaarderskantoor GGN hadden aangespannen. Volgens de Hoge Raad mag de Rabobank op grond van een standaardhypotheekakte zich geen andere goederen, bijvoorbeeld een auto of loon, toe-eigenen zonder tussenkomst van de rechter".

Het is te prijzen dat een deurwaarderskantoor (GGN) hier zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en zich niet klakkeloos heeft opgesteld als verlengde arm van de crediteur.

Ook al geeft de Hoge Raad aan dat het een kwestie is van redactie van de hypotheekakte, het arrest beschermt in ieder geval de debiteuren die met een restschuld kampen op basis van een hypotheekakte van de redactie in deze uitspraak en daarvan zijn er vermoedelijk vele in omloop aangezien de Rabobank een grote speler op de financiering van de particuliere woningmarkt is.

De volledige uitspraak is te vinden onder deze link