dinsdag 12 februari 2013

Aftrek hypotheekrente zogenaamd "versoepeld" - joyriding met regeringsmacht

Na willens en wetens onredelijk hoog te hebben ingezet wordt er nu door het kabinet iets onhoudbaars "teruggegeven" en wordt dit gepresenteerd als een "versoepeling".

Iedereen met een kruimel verstand wist dat de waarde een woning na 30 jaar niet nihil is en dat de voorgestelde maatregel van het kabinet die als zodanig al toch grote meeropbrengst voor de fiscus zou leiden, de woningmarkt in toestand van totale verlamming zou brengen hetgeen zal blijken uit de cijfers van het eerste kwartaal 2013.

Dit is geen regeren maar als een kip zonder kop rondrennen van het ene proefballonnetje naar het volgende , los van vragen als maatschappelijk draagvlak, effecten op de woon- en arbeidsmarkt en de centrale vraag wat solidariteit inhoudt, waarbij het kennelijk belangrijker is van dag tot dag blij te zijn dat het kabinet nog zit dan op basis van een coherente, door een parlementaire meerderheid gedragen visie te komen tot een toekomst biedend perspectief waardoor mensen hoop wordt gegeven en zij op die basis verder kunnen. Kortom, "joyriding" met regeringsmacht tot verdriet en schade van de rest van Nederland. Ik ben benieuwd naar de opinipeilingen van komende week; deze werken niet direct door maar maken indirect de marges van het kabinet steeds kleiner omdat de oppositie daardoor meer macht krijgt door het forceren van de val van het kabinet hetzij een nieuwe formatie hetzij nieuwe verkiezingen uit te lokken. Op deze manier gaan we er niet komen en de kans dat de NL economie ondanks het NL "beleid" door het buitenland weer uit het slop wordt gehaald -waarna het kabinet kan doen alsof dit eigen verdienste is- is momenteel niet erg groot.