zondag 13 januari 2013

Pastoor Schilder is zeer geschikt om kardinaal te worden

Een zeemeeuw daalt krijsend neer, bevuilt de boel en vliegt weer verder waarna anderen de zaak mogen opruimen. Dit beeld kwam bij mij op na de actie van Pastoor Schilder van afgelopen week, waarbij hij voorafgaand op zijn weblog publiceerde voornemens te zijn namen en portretten in zijn kerkportaal te gaan publiceren van personen die hadden verzocht te worden uitgeschreven als Rooms Katholiek. Bij dat verzoek hadden die personen met het oog op de identificatie een copie van hun ID moeten voegen, waarop uiteraard een pasfoto. Betrokkenen hadden voor deze publicatie geen toestemming gegeven, aan hen was namelijk niets gevraagd. Hierover ontstond –zo al niet beoogd dan toch voor een redelijk denkend mens voorzienbaar een mediarel. Het voornemen van Pastoor Schilder namelijk was strafbaar zowel wegens schending privacy als wegens schending van het portretrecht.

Had hij dat kunnen weten? Zeker, iedereen die de media volgt ziet regelmatig voorbijkomen dat gedupeerde winkeliers door de politie op de vingers worden getikt wanneer zij beelden verspreiden van de personen die bij hen hebben ingebroken en waarbij de inbraak met een beveiligheidscamera is gefilmd. Hij had het dus in het algemeen moeten weten. Had hij het ook in het bijzonder kunnen weten en hij wist het ook, zeker aangezien ik het die dag om 10:00 het direct als zodanig heb gekwalificeerd op dit weblog en ik weet dat deze opvatting langs verscheidene wegen direct te zijner kennis is gebracht.

Hield dat hem tegen? Welneen, zeker niet toen hij ook nog werd uitgenodigd door Pauw & Witteman en het bisdom Den Bosch via RTL4 rond 15.00 uur liet weten daartegen geen actie te zullen ondernemen, terwijl in iedere zichzelf respecterend organisatie het management direct aan damage control had gedaan, bekend had gemaakt dat de actie niet doorging en de betrokken ambtsdrager een spreekverbod had opgelegd. Was het bij het Bisdom incompetentie of minachting voor de seculiere overheid? Vermoedelijk allebei. In ieder geval kon Pastoor Schilder zijn gang gaan.

Nadat ik vervolgens op mijn weblog om 16.50 uur had aangegeven dat ook de nuntius ongetwijfeld deze turboblunder in zijn rapportage na Rome zou verwerken, kwam des avonds ook de kerkprovincie in beweging, juist voor de uitzending van P&W en werd aangegeven dat de actie "onwenselijk en juridisch niet geoorloofd was". Post of propter? We zullen het nooit weten. Ik weet in ieder geval wel dat op de nuntiatuur dit weblog regelmatig wordt gevolgd en dat bijvoorbeeld ook goede nota is genomen van alle waarschuwingen die ik tevergeefs heb gegeven voorafgaand aan de instelling van de Commissie Deetman in mijn reeks artikelen “Aan de vooravond van een historische vergissing”, toen Van Luyn vrij spel kreeg om de rekening van het onderzoek 50/50 bij de bisdommen te leggen, terwijl die voor zo 95% thuis hoort bij de regulieren die ook de overheidssubsidies voor de tehuizen hebben opgestreken en daarmee vervolgens onder meer de AMB hebben gefinancierd. Het Bisdom Den Bosch heeft hier ernstig gefaald door te kiezen van de usantiele route Gods althans iemands water over enige akker te laten lopen. Ik weet zeker dat dit ook op de Carnegielaan zal zijn gesignaleerd. Ook de conferentie heeft hier vermoedelijk nog wel enkele woorden aan te wijden en dat lijkt mij zeer terecht.

Een bijkomende indicatie dat het handelen van pastoor Schilder niet door de beugel kan, is het feit dat het KN hem in bescherming neemt en de media de schuld geeft, daarmee as usual de kern van de zaak missend en stroop en slijm smerend in de verkeerde richting. Ik laat een H. Mis uit dankbaarheid lezen als het KN onder de golven verdwijnt en dat gebeurt vermoedelijk nog dit jaar. Het is te gek voor woorden dat iemand die buitenproportioneel publiciteitsbelust is, vervolgens klaagt over media-aandacht omdat die hem belet om gewoon zijn voorgenomen strafbare gang te gaan.

Dat iemand die de Kerk schaadt, in de media vervolgens ook nog een paar juiste opmerkingen maakt, neemt de schade niet weg. Verscheidene personen lieten in de media weten juist vanwege de actie van Schilder te hebben besloten zich alsnog te laten uitschrijven. Waren hiermee Christus en Zijn Kerk gediend? Een pastoor moet gewoon zijn werk doen en zich inzetten voor zijn parochie en niet regelmatig mediarellen trappen over bijkomstigheden zoals tijdstip klokkenluiden, het niet mogen openen van een restaurant of het voorgenomen plegen van strafbare feiten. De Kerk is ermee gediend als pastoor Schilder om te beginnen voor twintig jaar een spreekverbod wordt opgelegd en dat de conferentie besluit dat iedere diocesane priester die voornemens is te verschijnen in de landelijke media daartoe voorafgaand verlof vraagt van zijn eigen bisschop, die daarop vervolgens in de conferentie kan worden aangesproken wanneer hierbij weer enormiteiten worden gedebiteerd. Iedere ambtsdrager is een visitekaartje van de Kerk en behoort zich daarnaar te gedragen.

Als gelovige in de straat ben ik er niet van gediend dat priesters in de media escapades van dit genre plegen en ik vervolgens aan mijn relaties mag uitleggen dat niet de gehele Kerk het plegen van strafbare feiten normaal vindt. Daarvan kan en zal ik U dit jaar trouwens nog veel meer vertellen!

De R.K. Kerk –en dat is niet gelijk aan rkk.nl- is ermee gediend dat herevangelisatie plaats vindt langs de klassieke weg van bidden en werken en niet met vulgaire publiciteitsstuntjes van jonge honden die kennelijk in onvoldoende mate tijdens hun opleiding zijn afgericht en ook nadien niet worden gecorrigeerd door hun baas bij voorgenomen transgressies.

Als ik echter verder nadenk, moet ik toch ook het volgende signaleren: Pastoor Schilder heeft geen moeite met het plegen van strafbare feiten, is niet vatbaar voor correctie en heeft achteraf na te zijn teruggefloten, een grote mond in plaats van excuus te vragen aan degenen die hij heeft geschaad en voor de aanstoot die hij willens en wetens heeft veroorzaakt. Ergo, pastoor Schilder is zeer geschikt om kardinaal te worden.