dinsdag 8 januari 2013

Pastoor Schilder emmert door bij P&W - tijd voor "een Mariskaatje"!

Lezers melden dat pastoor Schilder het presteert de R.K. zaak nog verder te schaden door vanavond bij P&W op te treden, welk programma kennelijk het forum bij uitstek biedt aan  hoogstens half-gare Rooms Katholieken om idiote opvattingen te debiteren. Wordt hij daar de nieuwe roomse ster nu de oliedomme Mariska Orban bezwangerd tot zwijgen is gebracht?

Er zijn nu drie opties:
1. zijn bisschop vindt het goed dat hij dat doet, in welk geval ook zijn bisschop de R.K. zaak schaadt;
2. zijn bisschop vindt het niet goed, in welk geval wegens ongehoorzaamheid een opgelegde bedevaart te voet naar Jeruzalem mij een passende sanctie lijkt die als zij al niet tot heil van de ziel strekt in ieder geval maakt dat Schilder voorlopig van de vloer is;
3. zijn bisschop kijkt de andere kant op - hetgeen verbazing wekt in het licht van het verleden waarin er door bisschop Hurkmans zeer stevig werd gecensureerd  bij diocesane bloggende priesters die door hem tot zwijgen werden gebracht.

Het lijkt mij hoog tijd voor "een Mariskaatje" waarbij Schilder zo snel mogelijk een spreekverbod voor onbepaalde tijd wordt opgelegd.

Het stelt mij in ieder geval gerust dat dit incident ook de nieuwe nuntius niet zal ontgaan die toch al niet erg ingenomen is met zijn nieuwe post en dit ministormpje kan meenemen in zijn rapportage aan Rome ten blijke van het feit dat in Nederland niet 1x maar 365 dagen per jaar het feest van Onnozele Kinderen wordt gevierd. Na Paul Vlaar, die ook effectief is gemuilkorfd, hebben we een nieuwe hofnar die ook zo snel mogelijk tot zwijgen moet worden gebracht.