woensdag 16 januari 2013

Onderzoek: ‘Meer duidelijkheid financiering restschuld gewenst’


Van Vastgoed actueel:

"De woningmarkt is gebaat bij meer duidelijkheid over de wijze waarop woningrestschuld gefinancierd kan worden. Verder zou een minder strikte aflossingsverplichting op de restschuld veel huishoudens vooruit kunnen helpen. Dat concludeert het rapport ‘Financierbaarheid van de Restschuld’ van Amsterdam School of Real Estate.

In het derde kwartaal van 2012 stonden zo’n 800.000 huishoudens onder water. De gemiddelde potentiële restschuld per huishouden bedroeg € 39.000. Daarnaast zijn de regels en mogelijkheden omtrent financiering van de restschuld onduidelijk. Dat blijkt uit het rapport ‘Financierbaarheid van de Restschuld’".
"Voor veel huishoudens is een potentiële restschuld een reden om een verhuizing uit te stellen. Een van de oorzaken hiervoor is de problematische financiering van de restschuld. De Gedragscode Hypothecaire Financiering stelt weliswaar dat de restschuld van de oude woning meegefinancierd mag worden bij de nieuwe woning, maar niet hoe dat moet gebeuren. “Banken hebben hierdoor veel mogelijkheden om de restschuld te financieren: als consumptief krediet, of als krediet met hypothecair onderpand, een looptijd van 10 jaar of juist wat langer enzovoorts”, zeggen Conijn en Schilder in hun rapport. Met name de aflossingsverplichting drukt zwaar op het resterend bedrag van de NIBUD-woonquote. Afhankelijk van de invulling die banken geven aan de financiering van de restschuld kunnen huishoudens zeer sterk in hun mogelijkheden worden beperkt.

Het kabinet Rutte II heeft aangetoond de problemen op de woningmarkt serieus te nemen. De eerste voorstellen voor het gezonder maken van de woningmarkt liggen al op tafel: het stimuleren van aflossen en fiscale aftrekbaarheid van de restschuld. “Er blijft echter een aantal losse eindjes achter. De koopwoningmarkt zou gebaat zijn indien er meer duidelijkheid bestond over de wijze waarop de restschuld gefinancierd kan worden. Verder zou een minder strikte (impliciete) aflossingsverplichting op de restschuld veel huishoudens vooruit kunnen helpen, juist indien deze huishoudens hun huidige hypotheek willen omzetten naar een nieuwe hypotheek waarop afgelost zal worden”, aldus het rapport".

Bij het artikel staat een link naar het volledige rapport!