woensdag 9 januari 2013

Micro-bevestiging van macro-trend: aantal ontruimingen stijgt

Zie Telegraaf:

"Het aantal huisuitzettingen door woningbouwvereniging Eigen Haard is voor het eerst in vijf jaar gestegen. In 2012 werden 58 huurders uitgezet doordat ze een huurachterstand hadden.

In 2011 ontruimde Eigen Haard 42 woningen, een laagterecord. De jaren daarvoor lag het aantal steeds rond de 100. De woningbouwvereniging probeert het aantal huurachterstanden tegen te gaan door huurders eerder en intensiever te benaderen als er niet betaald wordt.

Vorig jaar deed de rechter iets minder dan 600 keer een uitspraak voor de ontruiming van een pand wegens huurachterstand. In 58 gevallen werd de huurder dus daadwerkelijk het huis uitgezet.

Eigen Haard verhuurt zo'n 57.000 woningen in Noord-Holland".