dinsdag 8 januari 2013

Kan iemand Pastoor Schilder even terugjagen in zijn hok?

De publiciteitbeluste pastoor Schilder die eerder een scene trapte over het luiden van klokken op onzalige tijdstippen tot en met de Raad van State aan toe, heeft weer iets nieuws bedacht. Hij is voornemens om namen en portretten te gaan publiceren in zijn kerkportaal van personen die zich als R.K. hebben laten uitschrijven. Zie Brabants Dagblad

Hiermee schendt hij de privacy en het portretrecht van degenen die zich hebben laten uitschrijven, Uiteraars schreeuwt dit om strafrechtelijke interventie - maar daar is hij vermoedelijk op uit om zich dan weer tot in hoogste instantie als zogenaamde verdediger van de R.K. zaak te kunnen opwerpen - ook in dit opzicht vergelijkbaar met Mariska Orban die inmiddels voorgoed onschadelijk lijkt te zijn gemaakt.

Pastoor Schilder staat onder gezag en het lijkt mij hoog tijd dat het Bevoegd Gezag, te weten de bisschop van Den Bosch, zijn verantwoordelijkheid neemt en hem terug jaagt in zijn hok waaraan gelijk kan worden toegevoegd dat hij ook overigens wordt geacht zich gedeisd te houden en gewoon zijn werk te doen. In het forum internum zou trouwens nog veel meer kunnen worden opgemerkt over een ziekelijke hang tot publieke zelfrealisatie maar daarop zal ik hier verder (nog) maar niet ingaan.