zondag 6 januari 2013

Het KN, kardinaal Eijk en de kwestie Demmink


Henk Rijkers, redacteur van het KN, die door sommigen op internet (en niet ten onrechte) ook wel wordt aangeduid als “gekke Henkie” misbruikt met regelmaat het KN ten dienste van zijn journalistieke hobbies. Hij bedrijft daarbij geen onderzoeksjournalistiek –zoals hij zichzelf misschien wel wijsmaakt- maar schrijft zaken op, waarvan anderen misschien nog eens een keer extra nadenken alvorens dat al dan niet te doen en dan besluiten om het niet te doen.

In het verleden maakte Henkie zich druk om klokkenluider Spijkers en zich kort bemoeit hij zich ook met de kwestie Demmink–waarvan iedereen die er op afstand naar kijkt direct inziet dat het een mijnenveld is. Dat belet echter gekke Henkie niet om als een kleuter achter een ballon aan het mijnenveld in te rennen. Het bestuur laat het kennelijk allemaal gebeuren zoals ook tot voor kort Mariska Orban alle ruimte kreeg om achter ballonnetjes aan het mijnenveld in te rennen, every inch publiciteitslustig zullen we maar beschaafd zeggen, en daar met de ontploffingen onrust en in haar geval ook aanstoot te geven.

Wie gezond verstand heeft, deed er dus om vele redenen al goed aan zich van het KN te distantiëren, waaraan door Henkie Rijkers recent nog een reden is toegevoegd omdat hij het blad misbruikt voor zijn hobbies. Er is echter in ieder geval een R.K. ambtsdrager die het KN juist nu publiek omhelst: van kardinaal Eijk verschijnen recent uitlatingen in de media, waarin hij propaganda maakt voor het KN onder meer in advertenties van de Arnulfusstichting. Wil kardinaal Eijk hiermee ook een statement maken in de kwestie Demmink? Dat zou ook weer raar zijn, want Demmink was aanwezig bij de installatie van Eijk, hetgeen door het KN ook nog eens recent breed is uitgemeten toen het KN als stroop- & slijmsmeerder pur sang naar alles wat een staf en mijter draagt, weer meende daarmee Eijk een dienst te bewijzen, zie link.

De wereld om ons heen is van raadselen vervuld. In ieder geval lijkt het zo te zijn, dat kardinaal Eijk thans stelling neemt ten gunste van het KN in een periode dat het KN -als klein duimpje samen met de reuzen- de jacht inzet op Demmink. Ik ben benieuwd of ons nog ooit geopenbaard gaat worden wie en wat hier allemaal achter zitten.