vrijdag 11 januari 2013

Eerst grijs, dan in het rood, tot na de dood

Van zorgvisie:

"De gevolgen van het – aangepaste – regeerakkoord Rutte II zullen ouderen hard treffen. Specifieke zorgkosten die ouderen met een chronische ziekte – 1,5 miljoen 65-plussers – zijn niet meegenomen in de koopkrachtplaatjes. Aanspraken op persoonlijke verzorging en dagbesteding bij indicaties korter dan zes maanden vervallen. Allerlei financiële tegemoetkomingen voor zorg vervallen en worden – met bezuiniging – aan de gemeenten over gelaten. Gevolg is dat veel ouderen honderden euro’s per maand zelf moeten betalen voor zorg.
Schulden

Dat blijkt uit een onderzoek van Nyfer in opdracht van CSO, de koepel van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM".