zondag 6 januari 2013

"De lofzang klimt uit Sions zalen" (psalm 65)met prachtig orgelbegeleiding inclusief improvisatie door het jonge orgelfenomeen Gert van Hoef De berijming is de oude vertaling. Interessant is ook dat de leden van de gemeente na de aangeefnoot om in te zetten heel lang wachten met te beginnen om te voorkomen dat iemand de schijn wekt sneller te willen gaan dan de rest. "De godsdienst is een schone zaak en schenkt het mensdom veel vermaak", schreef Multatuli in zijn "Ideeen".