woensdag 23 januari 2013

Brief KBvG voor Vaste Kamercommissie SZW hedenmiddag


"Aan de (plv) leden van de Vaste Commissie SZW

Geachte mevrouw, heer,

De gerechtsdeurwaarders willen u voor de vergadering van vanmiddag graag nog meegeven dat zij de brief van Jungmann en Schruer onderschrijven. Het in opdracht van de gerechtsdeurwaarders geschreven rapport Paritas Passé heeft krachtig gesignaleerd hoe de samenloop van incassomaatregelen zijn uitwerking kan hebben in de praktijk, namelijk dat de beslagvrije voet niet meer gerespecteerd wordt. De gerechtsdeurwaarders zien in de praktijk welke gevolgen dat heeft.

En ondertussen proberen wij (samen met de NVVK) nog steeds om een goede en professionele communicatie op gang te brengen tussen de schuldhulpverlening en de gerechtsdeurwaarders. Die communicatie is wat de gerechtsdeurwaarders betreft cruciaal in het voorkomen van executiemaatregelen die de schuldenaar nog verder in het nauw kunnen brengen.

De gerechtsdeurwaarders beschikken over een goede automatisering en met behulp daarvan willen wij het Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) inrichten. De gerechtsdeurwaarders melden de door hen gelegde roerende en onroerende beslagen en de periodieke en niet periodieke derdenbeslagen (en de opheffing ervan) in het Centraal Digitaal Beslagregister. Het register dient er (mede) toe om de beslagvrije voet te garanderen, maar ook om de schuldhulpverlening te faciliteren. Wij beginnen met onze beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders zodat we snel stappen kunnen maken. Bovendien kan de beroepsorganisatie als PBO, vooruitlopend op de wijziging van het wetboek van Rechtsvordering, de leden verplichten mee te werken. De belastingdienst kan zo spoedig mogelijk aanhaken bij het CDB en ook kan de schuldhulpverlening t.z.t. toegelaten worden tot het register (mits men aan kwaliteitseisen voldoet).

Tot zover een tussenbericht van de gerechtsdeurwaarders. Mocht u meer informatie willen dan geven wij dat graag.

met vriendelijke groet,

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG)"