dinsdag 22 januari 2013

Brief griffier Vaste Kamercommissie SZW


Zojuist ontvangen:

"Geachte mevrouw Schruer,

Uw brief zal ter voorbereiding van het algemeen overleg van morgen onder de aandacht van de leden van de commissie SZW worden gebracht.

Met vriendelijke groet,

Adjunct-griffier
Vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal"