vrijdag 11 januari 2013

BKR registreert meer achterstanden

 Van Financieel Management:

"In 2012 hadden consumenten meer moeite om hun openstaande rekeningen af te lossen. Het totaal aantal mensen met een betalingsprobleem op hun lening is nu 700.000. Een toename van bijna 30.000 in het afgelopen jaar. Een procentuele stijging van 7,4 procent naar 7,9 procent.

Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Kredietbarometer die trends en ontwikkelingen in kaart brengt in het betalingsgedrag van Nederlandse consumenten.

Consument voorzichtiger
Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Toch lijken consumenten in 2012 voorzichtiger met het afsluiten van een lening. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) zien we namelijk dat het totaal aantal leningen het afgelopen jaar is gedaald. Het aantal betalingsproblemen blijft echter wel toenemen. Een trend die al langere tijd zichtbaar is en ook dit jaar verwachten we dat deze stijgende lijn doorzet.” BKR spreekt van een betalingsprobleem wanneer iemand enkele aaneengesloten maanden zijn lening voor bijvoorbeeld een auto, tv of hypotheek niet terugbetaalt".