donderdag 20 december 2012

Waarom gaat het zo slecht met de Nederlandse economie?

Na het bericht over de toegenomen werkloosheid en het pessimisme van de consument rijst de vraag waarom het zo slecht gaat met de Nederlandse economie, ook in vergelijking met de omgeving en waarom de motor van de Nederlandse economie steeds trager draait.

In mijn perceptie is er alom geen vertrouwen in de competentie en de integriteit van het huidig kabinet dat vrolijk heeft gekwartet om op het pluche te komen, maar daarbij heeft vergeten dat het landsbelang ook nog een rol zou moeten spelen, of beter gezegd de hoofdrol, had moeten spelen in het kabinetsprogramma. Landsbestuur is geen uitruil van politieke stokpaardjes.

Noodzakelijke regelgeving blijft uit, grote problemen worden niet opgelost. De aflossingsverplichting van een hypotheek in 30 jaar is zeer ondoordacht; alsof een huis dan niets meer waard is. Intentie is niet geweest de woningmarkt weer op gang te brengen of verschulding te ontmoedigen, maar om lasten te verzwaren door beperking van de fiscale  rente-aftrek die inmiddels als zodanig reeds jarenlang was ingebed en verdisconteerd in de fiscale huishouding waarbij afbouw tot 50% van de waarde met behoud van volle aftrek ook al een sterke verbetering  was geweest. Het is maar goed dat ons politieke stelsel voorziet in de gelaagdheid Tweede Kamer en Eerste Kamer, aangezien in de Tweede Kamer niet zelden de waan van de dag aan het roer zit op instigatie van een kabinet dat ook niet verder kijkt dan de volgende verkiezingen.

Dit kabinet begeeft zich niet in het op gang houden van de bedrijvigheid maar meent met zo lang mogelijk niets doen zo lang mogelijk te kunnen blijven zitten. Het is tijd voor een nieuwe kabinet en als het kan ook nieuwe verkiezingen waarbij de kiezers door ervaring wijs opnieuw kunnen kiezen en zich dan niet laten leiden door het zogenaamde charisma van de grote leider maar door de integriteit en de bestuurskunst van een politieke partij. In mijn omgeving hoor ik van velen, dat zij spijt hebben van hun stem en de lijsttrekker niet meer vertrouwen.