vrijdag 21 december 2012

Stand van zaken certificering NEN8048 per 1 januari 2013


Marielle Fleuren meldt:

"Op 1-1-2013 zijn 14 schuldhulpverleningsinstellingen gecertificeerd, 3 instellingen bevinden zich in het audit traject en 16 instellingen hebben aangegeven om in 2013 tot certificatie over te gaan. Veel van deze instellingen zijn al bezig met de voorbereidingen. Tot nu toe zijn het allemaal NVVK-leden".