donderdag 6 december 2012

Red de RKK-uitzendingen Heilige Missen voor de thuiszittenden "achter de voordeur"

De NOS meldt dat het kabinet voornemens is de zendmachtiging van de RKK in te trekken, omdat "geloof achter de voordeur thuishoort". Hierdoor zullen op zondagochtend geen Heilige Missen meer uitgezonden kunnen worden. Vele thuiszittenden, die vastzitten "achter de voordeur", worden daardoor gedupeerd. Dat is zeer te betreuren.

De KRO heeft vele jaren lang als opdrachtnemer van de Nederlandse bisschoppenconferentie en met goedvinden van de Nederlandse Bisschoppenconferentie H. Missen uitgezonden die in velerlei opzicht afweken van hetgeen de R.K. Kerk aan schoons en waardevols geeft in de Heilige Liturgie. Het is mij bekend dat deze uitzendingen voor zeer vele trouwe gelovigen jarenlang een wekelijks weerkerende bron van ontstichting waren waartoe zij soms bij gebrek aan een alternatief op een ander net veroordeeld waren, als zij nog iets van de heilige geheimen wilden proeven. Dieptepunt was wat mij betreft de uitzending van een Paaswake waarbij opperfrustraat Joke Litjes in een liturgisch gewaad met de Paaskaars rondsjouwde door het kerkgebouw. In de kwaliteit van de uitzendingen van de H. Missen is sinds enkele jaren, maar veel te laat, echter substantiele verbetering getreden omdat de conferentie eindelijk orde op zaken heeft gesteld.

De overige RKK zendtijd wordt door de KRO gevuld met emo-uitzendingen waarbij personen die op enig moment een persoonlijke tragedie hebben beleefd, worden uitgenodigd hun verhaal nog eens te doen. Verder zien we gamer met collard Vonhoegen periodiek ADHD-achtig rondspringen op het scherm met verhaaltjes die iedereen met een internet-aansluiting zelf van internet kan halen. Verdwijning van dergelijke programma's is geen verlies.

Het lijkt mij dat juist achter de voordeur van degenen die hun huis niet meer kunnen verlaten, een grote behoefte bestaat aan de uitzending van Heilige Missen op zondag. Zo wordt namelijk ook voor hen de zondag zondag, dat wil zeggen "de dag des Heren". Jarenlang heb ik gezien hoe mijn ouders uitkeken naar de uitzending van de H. Mis toen zij zelf niet meer uit huis konden. Dit klemt nu nog meer omdat vele vervoers- en andere voorzieningen worden wegbezuinigd die de toestand van de zieken thuis (en hun mantelzorgers) nog enigszins kunnen verlichten en mogelijk kan maken dat zij naar de kerk toe gaan. Eredienst is trouwens als regel publiek dat wil zeggen niet "achter de voordeur"; je moet er juist voor naar buiten en dat kan niet iedereen.

Actiepunten voor de conferentie zijn in mijn visie:
1. krachtig protest bij het kabinet tegen voorgenomen intrekking zendmachtiging - niet via de KRO maar direct op eigen kracht en met veel tamtam;
2. onderzoek naar besparing die kan worden gerealiseerd wanneer alleen nog heilige missen worden uitgezonden;
3. onderzoek naar alternatieve partijen die deze uitzendingen kunnen verzorgen -zuinigheid is geen karakteristiek van NL omroepland, zeker wanneer dat voor rekening van de subsidie van de conferentie kan worden gedaan;
4. onderzoek mogelijkheid op internet Heilige Missen uit te zenden wanneer de staatsomroep dat niet meer wil doen waarbij naast de KRO ook andere partijen worden uitgenodigd mee te denken;
5. kritische evaluatie van alle financiele betrekkingen met de KRO die al decennialang het eigen nest bevuilt maar wel uit de ruif blijft vreten.