maandag 24 december 2012

Niet schuldig zijn aan het hebben van een schuld?

Zie AD:

"Een kwart van de Duitsers koopt dingen niet omdat ze die nodig hebben, maar uit een emotionele of zelfs ziekelijke aandrang. Dit hebben onderzoekers in Duitsland naar voren gebracht in hun langlopende onderzoek naar consumptie.

Duitse media berichtten maandag vlak voor Kerstmis over het consumentenonderzoek, waarvoor al sinds 1990 bij tijd en wijle een grote groep consumenten wordt gepolst. Het bestaan van deze aandrang of zucht is allang bekend, maar de onderzoekers stelden vast dat het aantal mensen dat ze in deze categorie├źn indelen, sinds 2010 opvallend snel is gestegen van 17 naar 26 procent van de 1300 'proefkonijnen".


Naschrift:
Ik heb mij altijd verzet tegen een vanzelfsprekende koppeling tussen het hebben van een schuld en schuldig zijn, maar hyperconsumentisme aanmerken als ziekte is toch weer het andere uiterste.