donderdag 27 december 2012

Minister Dijsselbloem, leg de kaarten maar open, dan kunnen we zelf kijken!

Volgens Minister Dijsselbloem zou "de Europese Commissie" bezwaren hebben wanneer in Nederland niet regel wordt dat iedere hypotheek in 30 jaar moet worden afbetaald. 'Dat moeten we gewoon niet doen', zie Elsevier. Is hier de ratio aan het woord of het platte pluche?

Ik waag dat  te betwijfelen of de Europese Commissie zich hierover in deze zin heeft uitgelaten en vraag mij verder  af of "de Europese Commissie"  in dit opzicht leidend is voor wat er in Nederland moet gebeuren -of dat het kabinet in Nederland anders spreekt dan in Europa. Leg de kaarten maar open, dan kunnen we zelf kijken.

Ik constateer dat de woningmarkt in Nederland inmiddels al jaren is vastgelopen, velen in schuldproblemen raken door de dramatische daling van de marktprijs, de regering niets doet om daar verandering te brengen, de regering zichzelf verrijkt door deze vorm van beperking van de fiscale aftrek van rente, zakelijke bezwaren ook nu door de Minister niet worden ingebracht tegen de opvatting van de Tweede Kamer dat zeer wel te leven is met een regime waarbij in 30 jaar tot de helft van de prijs moet worden afgelost.

In mijn visie is het plan niet zozeer ingegeven door Europa maar een doodgewone lastenverzwaring bij een overheid die alle kanten op beweegt om te vermijden zelf te bezuinigen. Ik hoop dat 2013 ons een nieuwe verkiezingen en een nieuwe regering brengen, want met dit kabinet zal de Nederlandse economie niet vlottend worden getrokken. Bij nieuwe verkiezingen zullen velen tot uitdrukking kunnen brengen hoe zij denken over liegende politici.