donderdag 27 december 2012

Meer ontruimingen doordat gemeenten schuldhulp weigeren?

Het NRC meldt:

"Steeds meer mensen worden vanwege huurschulden uit hun huis gezet. Het aantal mensen dat uit huis werd gezet is dit jaar volgens het AD weer gestegen.

Het AD voerde een rondgang uit langs woningcorporaties, opvanginstellingen en andere hulpinstanties. Daaruit blijkt dat veel mensen hun baan kwijtraakten door de crisis en rekeningen niet meer kunnen betalen.

Vooral het aantal gezinnen dat met kinderen in de opvang terechtkwam, steeg volgens de Federatie Opvang dit jaar. Koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes heeft nog geen exacte cijfers van het aantal huisuitzettingen in 2012, maar de organisatie kan wel al een stijging aangeven. In 2011 werden rond de 6000 huurwoningen ontruimd vanwege schulden. Ook dat was al een stijging ten opzichte van de jaren ervoor".

Commentaar:
Uit het veld begrijp ik dat gemeenten weer toenemend op de stoel van de rechter gaan zitten en geen hulp verlenen in acute situaties, wanneer zij eenmaal hebben besloten dat een debiteur niet aan hun eisen voor schuldhulp voldoet. 

Op deze wijze wordt het in een wet in formele zin verankerde recht op schuldhulp ondermijnd. Misschien kan een politieke partij een meldpunt inrichten voor debiteuren aan wie schuldhulp wordt geweigerd teneinde toetsbaar te maken voor wie momenteel de deur in het gezicht wordt dichtgesmeten.