maandag 31 december 2012

Lezerscolumn: "De perfecte storm op de woningmarkt"

"Dat Nederland in zeer zwaar weer verkeert is een ieder zo langzamerhand wel duidelijk. De regenjassen zijn al een lange tijd niet uitgeweest, sommige zelfs aan vervanging toe en de stapel paraplu’s begint op te raken.

En te midden van al dit geweld, waar velen al moeite hebben om voor te schuilen, ontwikkeld zich een perfecte storm.

Een dergelijke storm ontstaat als alle factoren op het goede, of beter gezegd, slechte moment samen komen, elkaar versterken en gezamenlijk een verwoestend effect hebben. Het is een samenspel van meerdere stormen en slecht weer fronten.

In Vastgoedland beginnen zich de tekenen van dit zeldzame fenomeen af te tekenen. De storm die al woedde bij commercieel onroerende zaken, de opstekende orkaan in de woningmarkt en het sluimerende front bij de woning corporaties worden door de op stapel staande maatregelen thans aangewakkerd tot een perfecte storm.

In een woningmarkt waar door jarenlange overkreditering, als gevolg van losgeslagen normen, van een haast perverse provisiestructuur en complete misbruik van fiscale prikkels, bijna een derde van de woningen “onder water” staat, trekt men thans in één keer aan de noodrem. Alle fouten van 20 jaar verkeerd beleid op de woningmarkt worden tegelijk hersteld. Denkt men.

Er wordt vanuit gegaan dat iedereen op de woningmarkt in een veilige stoel zit, het liefst met de veiligheidsriem van de NHG om, als de klap met een stilstaande woningmarkt komt. Helaas staat een heel groot gedeelte van de passagiers, sommige zelfs met losse handen, omdat ze de bus niet hebben willen missen. 

De rigoureuze beperking van de verstrekking normen voor hypotheken en de hoogte van de maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning hebben automatisch een daling van de woningprijzen tot gevolg.

Vervolgens wordt het al minimale vertrouwen van de consument zwaar aangetast door de hypotheekrenteaftrek voor bestaande hypotheken te beperken zonder herstelmaatregelen en wordt de nieuwe koper verplicht om een hypotheek te nemen met een verplichte annuïtare aflossing wil hij/zij recht krijgen op hypotheekrente aftrek.  

De verhuurderheffing voor woningcorporaties is zonder verplichte verkoop van een gedeelte van het bezit niet op te brengen. Omdat de betaling geen uitstel kent zullen deze verkopen tegen zeer scherpe prijzen moeten geschieden. 

Door het uitblijven van vangnetten voor woningbezitters met betalingsproblemen zal het aantal gedwongen, onderhandse verkopen in 2013 sterk toenemen. Verkopen tegen 70/80% van de huidige marktwaarde van die woningen zullen geen uitzondering zijn. 

De hierdoor ontstane stormachtige prijsontwikkeling zal gaten slaan in de (al dan niet in de haast) opgeworpen dijken, zodat wellicht de helft van ons woningbezit onder water komt te staan. 

Het enige wat zal opdrogen zijn de noodzakelijke geldstromen. We stranden niet alleen meer op banken maar ook omdat onze kapiteins door het slechte zicht en weggevallen radar de weg kwijt zijn. 

Verbindingen en wegen in onze economie zullen wegvallen of zwaar beschadigd worden. Door de sterke onderlinge verbondenheid van alle sectoren en de afhankelijkheid van de bereikbaarheid zal deze storm zich kunnen ontwikkelen tot een perfecte. 

We geven stormen namen; in dit geval maar jongensnamen?"