donderdag 13 december 2012

Incassoprocedures vaak nog niet aangepast - elk nadeel heeft zijn voordeel


"Het VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) waarschuwt ondernemingen dat betalingen in december vaak worden uitgesteld of door vakanties langer blijven liggen. Tegelijkertijd roept het VCMB consumenten op aanmaningen die zij ontvangen goed te controleren. Uit onderzoek van de branchevereniging blijkt dat het merendeel van de bedrijven hun incassoprocedure nog niet heeft aangepast aan de nieuwe wettelijke voorschriften. Het VCMB stelt dat daardoor niet altijd de juiste incassokosten worden doorberekend".

Naschrift:
Aangezien de wet was bedoeld om de kosten te beperken, kan dit nadelen hebben. Aangezien de wet een monster is geworden dat crediteuren de gelegenheid geeft voor iedere termijn EURO 40,00 incassokosten in rekening te brengen, heeft  dit ook zijn voordelen. Debiteuren kunnen zich schrap gaan zetten als deze regeling grootschalig wordt toegepast: door een willens en wetens gemaakte fout in de wetgeving zijn incassokosten door de nieuwe wet tot een verdienmodel gemaakt waarbij er nu al tekenen zijn dat grote crediteuren zelf gaan incasseren om per achterstallige termijn een zo hoog mogelijk vergoeding in rekening te kunnen brengen. De LOSR, Saskia Noorman-Den Uijl en Andre Moerman hebben in alle toonaarden gewaarschuwd, maar niemand wilde luisteren en hun brieven werden niet gelezen ("we krijgen zoveel brieven"). Deze misstand schreeuwt om reparatiewetgeving, zie ook uitvoerig artikel in het NRC van afgelopen zaterdag  met de kop "Nu pas beamen ze, dat ze gelijk had".