donderdag 13 december 2012

In de schuld van de schuldhulp? Vergoed de schade!

Mooi artikel van Laura van Dongen over aansprakelijkheid schuldhulpverlening voor
fouten:

"Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo ook in schuldhulpverleningsland. In deze post wil ik twee uitspraken onder de aandacht brengen die gaan over de aansprakelijkheid van de schuldhulp als er fouten worden gemaakt" ...

"Om dit soort bedrijfsongevallen te voorkomen is het dus van belang dat de communicatie richting de schuldenaar op orde is. In beide zaken was dat een bepalend aspect, aangezien de rechter verwacht dat een schuldhulpverlener een redelijke mate van regie voert over het proces van schuldhulpverlening. Hij is immers de terzake deskundige".


Recent heb ik in mijn voordracht op het Actualiteitencongres schuldhulpverlening aandacht besteed aan het belang fouten onder ogen te zien, te erkennen en schade te vergoeden. Daarmee verbonden is de noodzaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten waarbij mijns inziens te overwegen is dat de branche zorgt voor een collectieve verzekering.