vrijdag 7 december 2012

"BKR-registratie studieschuld gewenst" - versterking stroperigheid woningmarkt?

Uit het NRC:
"Bij het verstrekken van een lening of hypotheek moet ook worden nagegaan of iemand een studieschuld heeft. Studentenleningen moeten daarom bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden aangemeld, zegt algemeen directeur van het bureau Peter van den Bosch vanochtend in FD.
Door de studentenleningen aan te melden kunnen volgens Van den Bosch toekomstige geldzorgen worden voorkomen. Hij wijst erop dat starters op de woningmarkt diep in de problemen kunnen komen als ze hun studieschuld verzwijgen om zo een hogere hypotheek te kunnen krijgen. Vaak zal dan blijken dat ze die niet kunnen betalen".

Opmerking:
Als onderdeel van vroegsignalering is dit weer een stapje dichterbij, temeer nu het LIS van de baan lijkt.
Het is van belang dat de specifieke techniek van aflossing op studieschulden met draagkrachtmeting mede in aanmerking wordt genomen. Registratie draagt bij aan de beeldvorming van de bank maar zal de stroperigheid van de praktisch gestolde woningmarkt (kunnen) bevorderen.