donderdag 6 december 2012

Armoede neemt toe, toegang schuldhulp verder bemoeilijkt

Uit de Volkskrant:

"De armoede in Nederland neemt snel toe. Naast ouderen, allochtonen en alleenstaande ouders kunnen ook steeds minder zelfstandig ondernemers de eindjes aan elkaar knopen.

Het aantal Nederlanders dat per maand te weinig overhoudt om goed van rond te komen, is in 2011 met 180 duizend toegenomen, tot 1,1 miljoen. Het gaat om 7,1 procent van de bevolking, becijfert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Armoedesignalement 2012, dat vandaag verschijnt.

Voor het eerst deze eeuw neemt ook het aantal personen toe dat kampt met 'langdurige armoede'. In 2011 leefde 2,5 procent van de Nederlanders vier jaar of langer onder de armoedegrens, in 2010 was dat nog 2 procent.

De toename is een logisch gevolg van de crisis, stellen de onderzoekers van het SCP en het Centraal Bureau voor de Statistiek in het rapport. Door de bezuinigingen en de oplopende werkloosheid moeten steeds meer personen van een uitkering rondkomen. 'In 2010 was met een licht economisch herstel ook de armoede weer wat teruggelopen. Maar met de terugval in 2011 zijn er ook meer armen bijgekomen.'

Gelijktijdig is de beweging zichtbaar van gemeenten die een beroep op schuldhulp zoveel mogelijk beperken door hun beleidsplan krachtens een wet die bedoeld was op het recht op schuldhulp voor iedereen te borgen, zodanig in te richten dat zoveel mogelijk mensen om een of andere reden liefst zo lang mogelijk kunnen worden uitgesloten. Niet alle gemeenten zijn even scheutig in het helpen van mensen in schuldproblemen voor wie zij de schulden niet kunnen regelen. Zo maakt de wet dat de toegang tot schuldhulp wordt bemoeilijkt in plaats van deze te bevorderen. "Armoede is relatief, in Nederland heeft iedereen te eten", hoor ik de politiek alweer mompelen en ik denk dan bij mijzelf: "In welk compound leeft U, dat U erin slaagt nooit arme mensen te ontmoeten, die de Voedselbank nodig hebben om te kunnen eten en voor wie vlees en verse groenten onbetaalbaar zijn geworden".