zaterdag 22 december 2012

Acceptatiebeleid energiebedrijven geen zaak voor NMA maar voor CBP

Het RD plaatst onder de kop „Energiebedrijven omzeilen acceptatieplicht” het volgende artikel:

"Energiebedrijven proberen klanten die mogelijk een financieel risico vormen vaak te weren door hoge voorschotten te vragen. Via borgsommen die variëren van 180 tot 1000 euro willen de maatschappijen wanbetalers en klanten die een ‘betalingsrisico’ vormen afschrikken. 

Dat stelde het tv-programma Kassa zaterdag. Wie naar een ander energiebedrijf wil overstappen, wordt standaard onderworpen aan een kredietcheck om te zien of hij of zij een risico vormt. Is dat het geval dan vraagt Greenchoice 400 euro en Energiedirect 1000 euro. Essent vraagt voor zover bekend geen voorschot.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzoekt volgens het VARA-programma of energiebedrijven de wet overtreden"
.

Bij mijn weten geldt er geen acceptatieplicht voor energieleveranciers maar alleen voor netbeheerders en dan nog onder bepaalde voorwaarden. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier maar wat wordt geroeptoetert voor de publieke tribune. Veel interessanter vind ik de vraag hoe de energieleveranciers de "kredietcheck" plegen en dat is geen vraag voor het NMA maar voor het CBP.