maandag 31 december 2012

J.S. Bach - Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende, BWV 28

Lezerscolumn: "De perfecte storm op de woningmarkt"

"Dat Nederland in zeer zwaar weer verkeert is een ieder zo langzamerhand wel duidelijk. De regenjassen zijn al een lange tijd niet uitgeweest, sommige zelfs aan vervanging toe en de stapel paraplu’s begint op te raken.

En te midden van al dit geweld, waar velen al moeite hebben om voor te schuilen, ontwikkeld zich een perfecte storm.

Een dergelijke storm ontstaat als alle factoren op het goede, of beter gezegd, slechte moment samen komen, elkaar versterken en gezamenlijk een verwoestend effect hebben. Het is een samenspel van meerdere stormen en slecht weer fronten.

In Vastgoedland beginnen zich de tekenen van dit zeldzame fenomeen af te tekenen. De storm die al woedde bij commercieel onroerende zaken, de opstekende orkaan in de woningmarkt en het sluimerende front bij de woning corporaties worden door de op stapel staande maatregelen thans aangewakkerd tot een perfecte storm.

In een woningmarkt waar door jarenlange overkreditering, als gevolg van losgeslagen normen, van een haast perverse provisiestructuur en complete misbruik van fiscale prikkels, bijna een derde van de woningen “onder water” staat, trekt men thans in één keer aan de noodrem. Alle fouten van 20 jaar verkeerd beleid op de woningmarkt worden tegelijk hersteld. Denkt men.

Er wordt vanuit gegaan dat iedereen op de woningmarkt in een veilige stoel zit, het liefst met de veiligheidsriem van de NHG om, als de klap met een stilstaande woningmarkt komt. Helaas staat een heel groot gedeelte van de passagiers, sommige zelfs met losse handen, omdat ze de bus niet hebben willen missen. 

De rigoureuze beperking van de verstrekking normen voor hypotheken en de hoogte van de maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning hebben automatisch een daling van de woningprijzen tot gevolg.

Vervolgens wordt het al minimale vertrouwen van de consument zwaar aangetast door de hypotheekrenteaftrek voor bestaande hypotheken te beperken zonder herstelmaatregelen en wordt de nieuwe koper verplicht om een hypotheek te nemen met een verplichte annuïtare aflossing wil hij/zij recht krijgen op hypotheekrente aftrek.  

De verhuurderheffing voor woningcorporaties is zonder verplichte verkoop van een gedeelte van het bezit niet op te brengen. Omdat de betaling geen uitstel kent zullen deze verkopen tegen zeer scherpe prijzen moeten geschieden. 

Door het uitblijven van vangnetten voor woningbezitters met betalingsproblemen zal het aantal gedwongen, onderhandse verkopen in 2013 sterk toenemen. Verkopen tegen 70/80% van de huidige marktwaarde van die woningen zullen geen uitzondering zijn. 

De hierdoor ontstane stormachtige prijsontwikkeling zal gaten slaan in de (al dan niet in de haast) opgeworpen dijken, zodat wellicht de helft van ons woningbezit onder water komt te staan. 

Het enige wat zal opdrogen zijn de noodzakelijke geldstromen. We stranden niet alleen meer op banken maar ook omdat onze kapiteins door het slechte zicht en weggevallen radar de weg kwijt zijn. 

Verbindingen en wegen in onze economie zullen wegvallen of zwaar beschadigd worden. Door de sterke onderlinge verbondenheid van alle sectoren en de afhankelijkheid van de bereikbaarheid zal deze storm zich kunnen ontwikkelen tot een perfecte. 

We geven stormen namen; in dit geval maar jongensnamen?"


vrijdag 28 december 2012

Lezersoproep!

Lezers met suggesties voor de Nederlandse serie over RKK.nl kunnen dat doorgeven via
dit e-mailadres 

Misschien ook nog een leuke voorwaarde in een beleidsplan shv

Uit het ND:

"Volwassenen in China moeten hun ouders 'vaak' bezoeken. Zo niet, dan riskeren zij door hen te worden aangeklaagd. Het is de nieuwe gang van zaken in China, waar de regering een wetswijziging heeft aangenomen die het bezoek aan de ouders verplicht stelt.

Ouderen die menen door hun kroost te worden verwaarloosd hebben nu in een gang naar de rechtbank een dwangmiddel om hun kinderen op hun familieverplichtingen te wijzen.

China vergrijst snel. De verzorging van al die ouderen stelt de regering voor de nodige hoofdbrekens. Drie decennia van markthervormingen hebben de traditionele familiebanden verbroken. Maar er zijn weinig alternatieven, zoals verzorgings- en bejaardentehuizen".

Nederlanders besparen op zorgverzekering

Van zorgverzekering-actueel:

"Vandaag komt het Assurantie Magazine met berichtgeving over de aanvullende zorgverzekering. Consumenten gaan op zoek naar mogelijkheden om te besparen op de lopende kosten. Nu wordt de aanvullende zorgverzekering gezien als een optie om te bezuinigen. Dit is tenminste de conclusie die wordt getrokken op de informatie die Independer.nl beschikbaar stelt. Ook blijken steeds meer consumenten te kiezen voor een hoger Eigen Risico. Daarbij wordt dan gekozen voor een extra eigen risico bovenop het wettelijk verplichte eigen risico. Met al deze aanpassingen wordt de maandpremie laag gehouden. Voor een gezin kan dit al gauw veel euro’s per maand schelen in de premie voor een zorgverzekering.

De afgelopen dagen hebben zeer veel Nederlanders gebruik gemaakt van verschillende vergelijkingssites om te kijken wat de ideale zorgverzekering is voor de persoonlijke situatie. Bij het uitvoeren van premieberekeningen zijn verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd. De informatie over de vergelijkingen die zijn uitgevoerd tot en met de tweede Kerstdag blijkt dat er minder vraag is naar dekking voor Fysiotherapie. De vraag naar deze dekking is ruim 10% gedaald. Ook ziet Independer dat minder Nederlanders een vergelijking doen voor een tandartsverzekering. Wat me enorm verbaasd is het hoge percentage van de bezoekers dat kiest voor een eigen risico van 800 euro. Ruim 20% van de Independerbezoekers kiest dit jaar voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico
Tot en met de tweede Kerstdag heeft Independer.nl veel meer overstappers waargenomen dan in voorgaande jaren. De site geeft aan dat dit ruim vier keer zoveel is. Independer.nl verwacht dat de komende dagen nog een half miljoen Nederlanders zal overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Vooral de vergelijkingssites laten deze dagen weten dat ze veel overstappers verwachten. Misschien zal het werkelijke aantal achteraf wel weer meevallen. Want juist de vergelijkingssites zien graag dat de consument van haar diensten gebruik maakt om een andere zorgverzekering te kiezen".

TV-dramaserie op komst over Vaticaan - en ook over Nederland?

Huffingtonpost schrijft:

"Showtime has ordered "The Vatican," a contemporary drama thriller centered around the Catholic church, the network announced Thursday.

"The Vatican" is the cable network's first pilot order for 2013, written by Oscar-nominated Paul Attanasio and set to be directed by Sir Ridley Scott. The project will be Scott's television directorial debut.

According to Showtime, the drama focuses on "spirituality, power and politics –- set against the modern-day political machinations within the Catholic church. The series will explore the relationships and rivalries as well as the mysteries and miracles behind one of the world's most hidden institutions."

Attanasio and Scott will executive produce, along with "The Good Wife's" David Zucker. Production on the pilot will begin in 2013 for series consideration.

According to Deadline, the project has been compared to "The Sopranos" and "Upstairs Downstairs" and has been a passion project for Attanasio for a number of years".

Naschrift:
Ik zal mij in verbinding stellen met de schrijvers want ik heb nog wel een paar uit het leven gegrepen voorbeelden van list, leugen en bedrog en hoe wordt gepoogd die onder het tapijt te schoffelen door bisschoppen die nominatim "transparantie",  |oprechtheid" en "aandacht voor slachtoffers" hoog in het vaandel hebben staan. Misschien is de producent geinteresseerd in een Nederlandse spin off-serie waarin tevens de trieste ketterijen aan de orde kunnen komen die decennialang zijn getolereerd. Ook aan seksscenes hoeft het uiteraard niet te ontbreken.

Als ik tijd over heb. zal ik alvast een stukje script schrijven en op dit weblog publiceren (zonder de seksscenes want dat laat ik dan aan specialisten over). Zowel "The Sopranos" als "Upstairs Downstairs" zijn mij zeer bekend. Voor het Engelse vertaalwerk hebben we een specialist in de vriendenkring die bij wege van episcopale wraakoefening niet meer wordt gevraagd om documenten uit Rome te vertalen (dit ten detrimente van de vertaalkwaliteit maar wie maalt daar om?) die vast wel zin heeft in iets leuks.

Van lezers die een suggestie hebben voor de titel van de Nederlandse serie, hoor ik graag. De eerste titels die mij zijn ingevallen zijn niet publicabel! 

Kabinet slaat door in begrenzing mogelijkheid hypotheken

De NOS meldt:

"Het kabinet moet heroverwegen of het de maximale waarde van een hypotheek wil beperken tot 100 procent van de waarde van de woning. Dat vindt de Raad van State.

De maximale hypotheeksom is nu 106% van de waarde van een woning. Het kabinet wil met de maatregel voorkomen dat huizenkopers te veel schuld maken.

In een advies aan het kabinet schrijft de RvS dat de overheid al op andere manieren invloed op de hypotheekmarkt uitoefent, onder meer door beperking van de hypotheekrenteaftrek en invoering van de Nationale Hypotheekgarantie. Ook bestaat er een gedragscode hypotheken".

Naschrift:
Gevolg van de over-acting van het kabinet is dat de woningmarkt tot in lengte van jaren bevroren blijft en tienduizenden mensen in de schulden komen omdat de woningwaarde lager dan de hypotheek komt te liggen. Zeer velen denken hierover na en hebben onderbouwde meningen. Ik vraag mij af of het kabinet dergelijke denkprocessen doormaakt, of dat daar voornamelijk schaterend kwartet wordt gespeeld met stokpaardjes. "Mag ik van jou de rente-aftrek, dan krijg jij van mij de nivellering".

donderdag 27 december 2012

Transparantie aan boord van de RK Titanic? Ammehoela!

Deetman meldde -nota bene op Eerste Kerstdag- triomfantelijk dat inmiddels "al miljoenen" zijn uitgekeerd aan pretense slachtoffers van seksueel misbruik. Zie NOS Dit  geld is bij elkaar gebracht door de trouwe gelovigen die bij hun donaties en erfstellingen vast niet primair hebben gedacht aan vergoeding van schade veroorzaakt door clericale viespeuken met verjaarde vorderingen, waarbij de vaststelling van de feiten op kwalitatief objectief onvoldoende wijze plaatsvindt (Twee "hear say" getuigen leveren samen geldig bewijs en klagen tegen dode daders mag ook).

Ik ben benieuwd hoe komend jaar weer verzwegen gaat worden hoe kerkbezoek, collecten en kerkbijdragen zijn gedaald. Wat de activiteiten van de Commissie Deetman -als pretpark voor zakkenvullende bijklussers van allerlei gezindten- hebben gekost mogen we ook niet weten.
Zijn de bisschoppen in dit opzicht "transparant"? Ammehoela! Op de RK Titanic wordt in de danszaal doorgehuppeld totdat ook daar het water binnenstroomt en de stilte intreedt. Zie deze link, die als metafoor op RKK NL zeer van toepassing is.

RKK.NL is uitermate inventief in het versnellen van haar eigen ondergang. Misschien kunnen we als het kerkprovinciaal schip is gezonken door Rome weer gewoon worden aangemerkt als missiegebied met een administrator voor  Nederland die zetelt ten Vaticane. Dat lijkt me wel zo comfortabel en niet te vergeten: strekkend tot heil der zielen, welk core business inmiddels plaatselijk al lang geen prioriteit meer heeft.

Schuldhulpverlening en AFM-vergunning-plichtigheid

De AFM heeft recent op een rij gezet welke activiteiten vergunningplichtig zijn. Ook het openen van een rekening op naam van de debiteur valt daaronder:

"De AFM krijgt regelmatig de vraag of een vergunning nodig is als u een betaal- en/of spaarrekening opent op naam van uw klant. Deze vragen komen bijvoorbeeld van inkomensbeheerders, schuldsaneerders, bewindvoerders, curatoren, stamrechtspecialisten en zorginstellingen. De AFM wil aan hen graag duidelijkheid bieden over de regels.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?
Als u een betaal- of spaarrekening opent voor een klant, heeft u hiervoor in bijna alle gevallen een vergunning nodig. Ook als u alleen formulieren aan uw klant verstrekt om een rekening te openen, bent u vergunningplichtig.

Wij zien regelmatig dat het openen van een rekening gecombineerd wordt met bemiddeling van verzekeringen of kredieten. Let hierbij op dat u ook een vergunning nodig heeft als u meer doorgeeft dan NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer of faxnummer en e-mailadres) van de klant. Ook het beheren en doorgeven van wijzigingen van verzekeringen of kredieten is vergunningplichtig.
Voor wie geldt de vergunningplicht?
De vergunningplicht geldt voor organisaties die bovenstaande activiteiten verrichten, dus ook voor inkomensbeheerders, schuldsaneerders, bewindvoerders, curatoren, stamrechtspecialisten en zorginstellingen. Als geen vergunning is afgegeven, mag de bank geen zaken doen met de organisatie en is de bank verplicht om hiervan melding te maken bij de AFM.
Wanneer heeft u geen vergunning nodig?
Het is niet altijd nodig om voor het openen van een betaal- en/of spaarrekening een vergunning aan te vragen. Een vergunning is niet vereist als een klant zelf of met een familielid een betaal- en/of spaarrekening opent. Organisaties kunnen voor het openen van de betaal- en/of spaarrekening de klant ook doorverwijzen naar een bemiddelaar die een vergunning heeft, of enkel de NAW-gegevens van de klant doorgeven aan die bemiddelaar".


Hoog tijd dat de banken en Zalm voorop een octaafje lager zingen!

Minister Zalm, die in zijn DSB-tijd de ene bagger-hypotheek na de andere verkocht en daarbij het dubieuze instrument van de looncessie gebruikte om geen voorzieningen voor dubieuze debiteuren te treffen, legt ons nu uit dat de hypotheekrente niet omlaag kan, zie de Volkskrant. Daarmee wordt de woningmarkt verder op slot gehouden. Banken echter kunnen gratis geld ophalen bij de ECB, daarom krijgen spaarders nauwelijks rente op hun zuurverdiende spaargeld. Zie link.

Zalm legt ook nog even uit dat er geen krediet komt wanneer de regeringen niet een beetje liever voor banken worden en de toezichtregels niet versoepelen. "Het komt ook door het overheidsbeleid, stelt Zalm die daarbij wijst op de bankbelasting. 'Je moet niet raar opkijken dat als je banken het leven moeilijker maakt, dat ook gevolgen heeft voor de kredietverlening".
Alsof niet de recessie voor een groot gedeelte is veroorzaakt door banken die joy riding pleegden met andermans geld en vervolgens met kapitalen overeind moesten worden gehouden en dan ook nog nu een grote  mond opzetten?

Het lijkt mij hoog tijd dat de banken in het algemeen enn ex-minister Zalm in het bijzonder een octaafje lager gaan zingen. 

Stimulering van de concurrentie op de hypotheekmarkt zou  zeer gewenst zijn maar is vermoedelijk bij dit kabinet niet te verwachten.

Minister Dijsselbloem, leg de kaarten maar open, dan kunnen we zelf kijken!

Volgens Minister Dijsselbloem zou "de Europese Commissie" bezwaren hebben wanneer in Nederland niet regel wordt dat iedere hypotheek in 30 jaar moet worden afbetaald. 'Dat moeten we gewoon niet doen', zie Elsevier. Is hier de ratio aan het woord of het platte pluche?

Ik waag dat  te betwijfelen of de Europese Commissie zich hierover in deze zin heeft uitgelaten en vraag mij verder  af of "de Europese Commissie"  in dit opzicht leidend is voor wat er in Nederland moet gebeuren -of dat het kabinet in Nederland anders spreekt dan in Europa. Leg de kaarten maar open, dan kunnen we zelf kijken.

Ik constateer dat de woningmarkt in Nederland inmiddels al jaren is vastgelopen, velen in schuldproblemen raken door de dramatische daling van de marktprijs, de regering niets doet om daar verandering te brengen, de regering zichzelf verrijkt door deze vorm van beperking van de fiscale aftrek van rente, zakelijke bezwaren ook nu door de Minister niet worden ingebracht tegen de opvatting van de Tweede Kamer dat zeer wel te leven is met een regime waarbij in 30 jaar tot de helft van de prijs moet worden afgelost.

In mijn visie is het plan niet zozeer ingegeven door Europa maar een doodgewone lastenverzwaring bij een overheid die alle kanten op beweegt om te vermijden zelf te bezuinigen. Ik hoop dat 2013 ons een nieuwe verkiezingen en een nieuwe regering brengen, want met dit kabinet zal de Nederlandse economie niet vlottend worden getrokken. Bij nieuwe verkiezingen zullen velen tot uitdrukking kunnen brengen hoe zij denken over liegende politici.

Meer ontruimingen doordat gemeenten schuldhulp weigeren?

Het NRC meldt:

"Steeds meer mensen worden vanwege huurschulden uit hun huis gezet. Het aantal mensen dat uit huis werd gezet is dit jaar volgens het AD weer gestegen.

Het AD voerde een rondgang uit langs woningcorporaties, opvanginstellingen en andere hulpinstanties. Daaruit blijkt dat veel mensen hun baan kwijtraakten door de crisis en rekeningen niet meer kunnen betalen.

Vooral het aantal gezinnen dat met kinderen in de opvang terechtkwam, steeg volgens de Federatie Opvang dit jaar. Koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes heeft nog geen exacte cijfers van het aantal huisuitzettingen in 2012, maar de organisatie kan wel al een stijging aangeven. In 2011 werden rond de 6000 huurwoningen ontruimd vanwege schulden. Ook dat was al een stijging ten opzichte van de jaren ervoor".

Commentaar:
Uit het veld begrijp ik dat gemeenten weer toenemend op de stoel van de rechter gaan zitten en geen hulp verlenen in acute situaties, wanneer zij eenmaal hebben besloten dat een debiteur niet aan hun eisen voor schuldhulp voldoet. 

Op deze wijze wordt het in een wet in formele zin verankerde recht op schuldhulp ondermijnd. Misschien kan een politieke partij een meldpunt inrichten voor debiteuren aan wie schuldhulp wordt geweigerd teneinde toetsbaar te maken voor wie momenteel de deur in het gezicht wordt dichtgesmeten.

maandag 24 december 2012

Zalig Kerstmis!

Puer natus est nobis

Niet schuldig zijn aan het hebben van een schuld?

Zie AD:

"Een kwart van de Duitsers koopt dingen niet omdat ze die nodig hebben, maar uit een emotionele of zelfs ziekelijke aandrang. Dit hebben onderzoekers in Duitsland naar voren gebracht in hun langlopende onderzoek naar consumptie.

Duitse media berichtten maandag vlak voor Kerstmis over het consumentenonderzoek, waarvoor al sinds 1990 bij tijd en wijle een grote groep consumenten wordt gepolst. Het bestaan van deze aandrang of zucht is allang bekend, maar de onderzoekers stelden vast dat het aantal mensen dat ze in deze categorieën indelen, sinds 2010 opvallend snel is gestegen van 17 naar 26 procent van de 1300 'proefkonijnen".


Naschrift:
Ik heb mij altijd verzet tegen een vanzelfsprekende koppeling tussen het hebben van een schuld en schuldig zijn, maar hyperconsumentisme aanmerken als ziekte is toch weer het andere uiterste.

zaterdag 22 december 2012

RKK en "KNieuwsblad" - Roomse humor

KRO/RKK/Kemp heeft zich decennialang verre van het KN gehouden en omgekeerd.

Hoe diep gezonken beiden zijn blijkt uit het feit dat Kemp in het KN een pleidooi voor RKK-zendtijd mag houden -alsof iemand die daar wat over te vertellen heeft het KN leest. Kennelijk kon Kemp geen ander medium meer vinden en heeft het KN inmiddels alle auteurs van kwaliteit van zich weten te vervreemden waardoor zelfs Kemp als auteur aanvaardbaar werd.

Kemp dreigt dat "Urbi et orbi"-toespraken bij einde RKK0-zendtijd niet meer uitgezonden zullen worden, alsof niet iedereen met enig Rooms benul daarvoor allang een andere zender zocht om van het kirrend RKK-gekakel met niet zelden heterodoxe inslag (waarbij door alle teksten die iedere katholiek van huis uit kent, wordt heen geleuterd) verschoond te blijven.

Krijgt het KN nu als tegenprestatie een reclameblokje in een of ander zogenaamd identiteitsbevestigend RKK snotterprogrammaatje van ouders die 30 jaar geleden OP TRAGISCHE WIJZE hun ENIGE KIND zijn verloren en nu terugkijkend -samen met altijd empathische en altijd zoetgevooisde en altijd flemende Wilfred of Leo-   dankbaar kunnen constateren dat zij daardoor zoveel STERKER zijn geworden waarbij er echt niets leuker is dan deze REALITY SOAP nog eens aan de RKK-kijkers te vertellen terwijl het RKK-zendtijd budget wordt misbruikt als bezigheidstherapie voor KRO-medewerkers die niets beters te doen hebben.

KRO/RKKen KNieuwsblad zijn twee drenkelingen die elkaar omkneld houden terwijl zij beiden weten wat hun lot is en wat daarvan de oorzaak is; bij de KRO/RKK voornamelijk door gebrek aan orthodoxie en decennialange permissiviteit van de bisschoppen en zeer matig personeel. bij het KN door gebrek aan kwaliteit op alle fronten waarbij de enige constante vanaf de oprichting is geweest kritiekloos slijmen in de richting van de bisschoppen die het KN niettemin ook nooit serieus hebben genomen.

Het viel mij vandaag pas op dat het KN  als twitternaam heeft gekozen "KNieuwsblad". Bij ons in Rotterdam weten we nog wel een paar andere K's dan Katholiek die minstens evenzeer van toepassing zijn op dit broddelperiodiekje.

In de verte klinkt het al "Nearer my God to Thee".

Acceptatiebeleid energiebedrijven geen zaak voor NMA maar voor CBP

Het RD plaatst onder de kop „Energiebedrijven omzeilen acceptatieplicht” het volgende artikel:

"Energiebedrijven proberen klanten die mogelijk een financieel risico vormen vaak te weren door hoge voorschotten te vragen. Via borgsommen die variëren van 180 tot 1000 euro willen de maatschappijen wanbetalers en klanten die een ‘betalingsrisico’ vormen afschrikken. 

Dat stelde het tv-programma Kassa zaterdag. Wie naar een ander energiebedrijf wil overstappen, wordt standaard onderworpen aan een kredietcheck om te zien of hij of zij een risico vormt. Is dat het geval dan vraagt Greenchoice 400 euro en Energiedirect 1000 euro. Essent vraagt voor zover bekend geen voorschot.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzoekt volgens het VARA-programma of energiebedrijven de wet overtreden"
.

Bij mijn weten geldt er geen acceptatieplicht voor energieleveranciers maar alleen voor netbeheerders en dan nog onder bepaalde voorwaarden. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier maar wat wordt geroeptoetert voor de publieke tribune. Veel interessanter vind ik de vraag hoe de energieleveranciers de "kredietcheck" plegen en dat is geen vraag voor het NMA maar voor het CBP.

vrijdag 21 december 2012

Overtuigende beantwoording kamervragen gespreide betaling eigen risico

Wat mij betreft zijn deze antwoorden over gespreide betaling van het eigen risico overtuigend. Deze wijze van betaling heeft een schuldpreventief karakter.

Stand van zaken certificering NEN8048 per 1 januari 2013


Marielle Fleuren meldt:

"Op 1-1-2013 zijn 14 schuldhulpverleningsinstellingen gecertificeerd, 3 instellingen bevinden zich in het audit traject en 16 instellingen hebben aangegeven om in 2013 tot certificatie over te gaan. Veel van deze instellingen zijn al bezig met de voorbereidingen. Tot nu toe zijn het allemaal NVVK-leden".

Eerste aanmeldingen jubileumcongres schuldhulpverlening zijn binnen

Op 21 maart 2013 zal voor de twntigste keer het actualiteitencongres schuldhulpverlening worden gehouden met een voor die gelegenheid extra feestelijk, diepgravend, praktisch en  anderszins verrijkt en verrijkend programma, komt dat zien onder deze link.

Nadja Jungmann en ik zijn als dragers van dit congres voornemens hiervan een bijzondere dag te maken die de deelnemers nog lang zal heugen (in positieve zin).

Wie voor 1 februari inschrijft, krijgt korting.

Iets minder wanbetalers zorgverzekering


"Het aantal Nederlanders dat hun zorgverzekering niet betaalt, is licht aan het dalen. Dat aantal nam de afgelopen jaren juist fors toe. Aan het begin van het jaar waren er nog 305.000 wanbetalers in de zorg, dat is afgenomen tot 295.000.
Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Iemand wordt als wanbetaler bestempeld als hij langer dan zes maanden geen premie heeft betaald.
Hoewel sprake is van een daling is het CVZ nog niet tevreden. Het gaat het college niet snel genoeg, laat een woordvoerder weten. Vorig jaar was nog sprake van een stijging van het aantal wanbetalers.

In 2010 waren er nog 267.000 Nederlanders die hun premie langer dan zes maanden niet hadden betaald en eind vorig jaar waren dat er 300.000.

Uit onderzoek blijkt dat vooral mensen met een bijstandsuitkering hun zorgpremie niet betalen. In 2010 betaalde al 9,2 procent van alle bijstandontvangers de premie ruim een half jaar niet, vorig jaar was dat 10,8 procent"

Notoire wanbetalers moeten voorschot energielevering betalen

Uit de Telegraaf:

"Verdachte wanbetalers moeten steeds vaker een borg storten die kan oplopen tot 1000 euro. Anders mogen ze geen klant worden. Energiebedrijven werpen zo een dam op om de toeloop van een groeiende groep wanbetalers te stoppen.

Een woordvoerder van Eneco bevestigt dat het bedrijf 400 euro vraagt aan klanten met een slechte betalingsmoraal. De Nederlandse Energiemaatschappij vraagt volgens directeur Harald Swinkels 180 euro. Energie:Direct, de prijsvechter van Essent, zou het ’t bontst maken, met 1000 euro.

BudgetEnergie vraagt 800 euro. Directeur Sjef Peeraer: Wij zijn extreem streng aan de poort, maar daarom wel voordelig. En binnen de regls van de wet.”

Ook Nuon, die andere grote energiemaatschappij, wil in het eerste kwartaal van 2013 met de maatregel beginnen".

Hoe meer mensen je uitsluit, hoe goedkoper je schuldhulp!

Van dichtbij.nl - Rotterdam Centrum-Noord:

"Het is asociaal om mensen schuldhulpverlening te weigeren als zij al eens eerder in de problemen zijn gekomen. Dat vindt GroenLinks-raadslid Nourdin el Ouali. Ook de motivatie van mensen en de kans op succes mogen geen rol spelen bij de beoordeling van hulpvragen.

Het Rotterdamse stadsbestuur wil mensen uitsluiten van schuldhulp als ze eerder in de financiële problemen zijn gekomen. ‘Dit is een kunstmatige manier om het aantal mensen in de schuldhulpverlening omlaag te krijgen en een bezuiniging in te boeken’, zegt El Ouali. ‘Maar zeker Rotterdammers met psychosociale problemen en een laag inkomen kunnen opnieuw in de schulden komen. De coalitiepartijen zeggen keihard tegen hen: 'pech gehad'.’

Wethouder Florijn wil niet alleen Rotterdammers uitsluiten als zij eerdere schulden hebben gemaakt, maar ook als zij zich bijvoorbeeld niet goed hebben gedragen of verwijtbaarheid in de problemen zijn gekomen. El Ouali wil de subjectieve beoordelingscriteria als ‘motivatie’ en ‘recidive‘ schrappen. ‘Steeds vaker raken mensen buiten hun schuld in de schulden. Denk aan ontslag, overlijden, scheiding of andere gebeurtenissen in je leven waardoor je onverwacht in de armoede kan belanden. Onder de huidige economische omstandigheden loopt echt iedereen het risico om vroeg of laat in de financiële problemen te komen. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten".

donderdag 20 december 2012

Breaking! Toewijsbaarheid verzoek toelating Wsnp niet noodzakelijk voor toewijzing bevel gedwongen medewerking

Overgenomen van Cassatieblog:

"HR 14 december 2012, LJN BY0966
De toewijsbaarheid van een (primair) verzoek op de voet van art. 287a lid 1 Fw om een bevel tot instemming met een schuldregeling (dwangakkoord), is niet afhankelijk van de toewijsbaarheid van een (subsidiair) verzoek op de voet van art. 284 lid 1 Fw tot toepassing van de schuldsaneringsregeling.

Feiten en oordeel hof
Verzoekster tot cassatie verkeert in een problematische schuldsituatie en heeft daarom haar schuldeisers een schuldregeling aangeboden. Met deze schuldregeling hebben 28 van de 33 schuldeisers ingestemd, maar verweersters in cassatie hebben de voorgestelde schuldregeling van de hand gewezen. Verzoekster heeft de rechtbank verzocht om verweersters een bevel te geven tot instemming met de aangeboden schuldregeling ex art. 287a lid 1 Fw en dit verzoek gepaard doen gaan met een (subsidiair) verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling (art. 284 lid 1 Fw). De rechtbank heeft beide verzoeken afgewezen en daartoe overwogen dat het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling op grond van art. 288 lid 2 onder d Fw moet worden afgewezen, omdat op verzoekster minder dan tien jaar voorafgaande aan de dag van indiening van het verzoek, de schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest. Nu voor toepassing van de schuldsaneringsregeling geen plaats is, kan volgens de rechtbank ook het verzoek op grond van art. 287a Fw niet worden toegewezen.

Verzoekster heeft hoger beroep ingesteld. Het hof heeft verzoekster in haar verzoeken niet-ontvankelijk verklaard. Ten aanzien van het verzoek om een bevel tot instemming met de schuldregeling heeft het hof overwogen dat deze rechtsfiguur onderdeel is van en verbonden is met de aanvraag om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling en dat, als vaststaat dat het verzoek om toelating tot de schuldsaneringsregeling zal worden afgewezen, een verzoeker geen voor de wettelijke schuldsanering relevant belang (meer) heeft bij een verzoek op grond van art. 287a Fw.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof. Hij oordeelt:
“3.5.1 (…) De toewijsbaarheid van een (primair) verzoek op de voet van art. 287a lid 1 Fw om een bevel tot instemming met een schuldregeling, is niet afhankelijk van de toewijsbaarheid van een (subsidiair) verzoek op de voet van art. 284 lid 1 Fw tot toepassing van de schuldsaneringsregeling.”
Volgens de Hoge Raad strookt het voorgaande met de tekst en de wetsgeschiedenis van art. 287a Fw. Zo is de maatstaf aan de hand waarvan de rechter dient te bepalen of het verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling toewijsbaar is, neergelegd in art. 287a lid 5 Fw en dit voorschrift verwijst niet naar de in art. 288 Fw vervatte gronden aan de hand waarvan het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling moet worden beoordeeld. Verder bepaalt art. 287a lid 7 Fw dat de rechter eerst beslist op het verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling, en dat hij pas na afwijzing van dit verzoek een beslissing neemt op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, indien de schuldenaar laatstgenoemd verzoek handhaaft. Dit wijst er volgens de Hoge Raad op dat eerstgenoemde beslissing niet wordt bepaald door de als tweede genoemde beslissing (rov. 3.5.2).
Voorts kan uit de wetsgeschiedenis van art. 287a Fw worden afgeleid dat de invoering van de gedwongen schuldregeling erop is gericht een voorziening te bieden voor schuldenaren die enerzijds niet in het minnelijke traject in samenspraak met hun schuldeisers een regeling voor hun schuldenlast kunnen treffen en anderzijds niet voldoen aan de strenge eisen die gelden voor toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Daarnaast heeft de wetgever met de verankering in de wet van een gedwongen schuldregeling beoogd de toepassing van de schuldsaneringsregeling zoveel mogelijk te voorkomen. Het is dan ook niet goed verenigbaar met de strekking van art. 287a Fw om de toewijsbaarheid van een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling aan te merken als een noodzakelijke voorwaarde voor de toewijsbaarheid van een bevel tot instemming met een schuldregeling (rov. 3.5.3).

De Hoge Raad over het aanwenden van rechtsmiddelen ex art. 292 Fw
De Hoge Raad merkt op dat zijn hiervoor weergegeven oordeel gevolgen heeft voor de toepassing van het stelsel van rechtsmiddelen van art. 292 Fw. Daarbij onderscheidt de Hoge Raad vier gevallen:
1. Het eerste geval betreft de schuldenaar wiens verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling door de rechtbank wordt afgewezen, waarna het door de schuldenaar op de voet van art. 287 lid 7 Fw gehandhaafde verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt toegewezen. Art. 292 lid 2 Fw bepaalt dat tegen de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling noch door schuldeisers noch door andere belanghebbenden verzet, hoger beroep of cassatie kan worden ingesteld. Blijkens de wetgeschiedenis staat art. 292 lid 2 Fw eveneens eraan in de weg dat de schuldenaar in het zich hier voordoende geval een rechtsmiddel aanwendt tegen afwijzing van zijn verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling. Is een schuldenaar eenmaal toegelaten tot de schuldsaneringsregeling, dan dient deze in de visie van de wetgever voortvarend van start te gaan, zonder verder oponthoud als gevolg van het instellen van rechtsmiddelen.
2. Het tweede geval betreft de schuldenaar die zowel zijn verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling, als zijn op de voet van art. 287a lid 7 Fw gehandhaafde verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, door de rechtbank afgewezen ziet. Art. 292 lid 3, eerste volzin, Fw bepaalt dat de schuldenaar in hoger beroep kan komen tegen de uitspraak tot afwijzing van het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Wanneer het inleidend verzoekschrift tevens een verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling inhield, wordt dit verzoek eveneens aan het hof voorgelegd, aldus art. 292 lid 3, tweede volzin, Fw. Indien het hof beide verzoeken afwijst, kan de schuldenaar daarvan in cassatie komen, aldus art. 292 lid 5 Fw. Wijst het hof het verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling af, maar gaat het over tot toewijzing van het door de schuldenaar op de voet van art. 287a lid 7 Fw gehandhaafde verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, dan staat daartegen op grond van art. 292 lid 2 Fw geen rechtsmiddel open.
3. Het derde geval betreft de schuldenaar wiens verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling door de rechtbank wordt afgewezen, terwijl de schuldenaar zijn verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling niet op de voet van art. 287a lid 7 Fw handhaaft. Art. 292 Fw voorziet niet in de mogelijkheid dat de schuldenaar in het zich hier voordoende geval een rechtsmiddel aanwendt tegen uitsluitend afwijzing van zijn verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling. Volgens de Hoge Raad brengt een redelijke en met de behoeften van de praktijk strokende uitleg van art. 292 Fw echter mee dat de schuldenaar die zijn verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling door de rechtbank afgewezen ziet, terwijl hij zijn verzoek om een bevel tot toepassing van de schuldsaneringsregeling niet handhaaft, in hoger beroep kan opkomen tegen afwijzing van zijn verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling. Daarbij is de schuldenaar niet gehouden zijn (tijdens de procedure in eerste aanleg ingetrokken) verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling in het door hem ingeleide hoger beroep te betrekken. Indien het hof op het hoger beroep van de schuldenaar diens verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling afwijst, kan de schuldenaar daartegen cassatieberoep instellen. Op het hoger beroep en het cassatieberoep waarin de schuldenaar opkomt tegen (uitsluitend) afwijzing van zijn verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling, is het bepaalde in art. 292 leden 3, 4, 5 en 7 Fw van overeenkomstige toepassing.
4. Het vierde geval betreft de schuldenaar wiens verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling door de rechtbank wordt toegewezen. Op grond van art. 292 lid 1 Fw kunnen de schuldeisers die het verzoek betrof, tegen deze toewijzing in hoger beroep komen. Indien het hof het door de schuldeisers op de voet van art. 292 lid 1 Fw ingestelde hoger beroep verwerpt kunnen de schuldeisers daartegen in cassatie komen, aldus art. 292 lid 6 Fw. Wijst het hof op het hoger beroep van de schuldeisers het verzoek van de schuldenaar om een bevel tot instemming met een schuldregeling alsnog af, dan dient het te onderzoeken of de schuldenaar op de voet van art. 278a lid 7 Fw zijn verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling in hoger beroep handhaaft. Afhankelijk van het antwoord op die vraag dient aan de hand van de hiervoor – onder de nummers 1 tot en met 3 – gegeven regels te worden nagegaan of het aanwenden van een rechtsmiddel mogelijk is.

Griffierecht
Tot slot tekent de Hoge Raad aan dat – op de voet van wat hij eerder heeft overwogen in HR 8 juli 2011, LJN BQ3883, HR 11 november 2011, LJN BU4020, en HR 2 november 2012, LJN BX5578art. 4 lid 2 aanhef en onder i, Wet griffierechten burgerlijke zaken aldus moet worden uitgelegd dat geen griffierecht is verschuldigd door de schuldenaar die met inachtneming van het voorgaande, een rechtsmiddel aanwendt tegen afwijzing van zijn verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling respectievelijk afwijzing van zijn verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling.

De Hoge Raad vernietigt het bestreden arrest en verwijst het geding ter verdere behandeling naar het Hof Arnhem".

Waarom gaat het zo slecht met de Nederlandse economie?

Na het bericht over de toegenomen werkloosheid en het pessimisme van de consument rijst de vraag waarom het zo slecht gaat met de Nederlandse economie, ook in vergelijking met de omgeving en waarom de motor van de Nederlandse economie steeds trager draait.

In mijn perceptie is er alom geen vertrouwen in de competentie en de integriteit van het huidig kabinet dat vrolijk heeft gekwartet om op het pluche te komen, maar daarbij heeft vergeten dat het landsbelang ook nog een rol zou moeten spelen, of beter gezegd de hoofdrol, had moeten spelen in het kabinetsprogramma. Landsbestuur is geen uitruil van politieke stokpaardjes.

Noodzakelijke regelgeving blijft uit, grote problemen worden niet opgelost. De aflossingsverplichting van een hypotheek in 30 jaar is zeer ondoordacht; alsof een huis dan niets meer waard is. Intentie is niet geweest de woningmarkt weer op gang te brengen of verschulding te ontmoedigen, maar om lasten te verzwaren door beperking van de fiscale  rente-aftrek die inmiddels als zodanig reeds jarenlang was ingebed en verdisconteerd in de fiscale huishouding waarbij afbouw tot 50% van de waarde met behoud van volle aftrek ook al een sterke verbetering  was geweest. Het is maar goed dat ons politieke stelsel voorziet in de gelaagdheid Tweede Kamer en Eerste Kamer, aangezien in de Tweede Kamer niet zelden de waan van de dag aan het roer zit op instigatie van een kabinet dat ook niet verder kijkt dan de volgende verkiezingen.

Dit kabinet begeeft zich niet in het op gang houden van de bedrijvigheid maar meent met zo lang mogelijk niets doen zo lang mogelijk te kunnen blijven zitten. Het is tijd voor een nieuwe kabinet en als het kan ook nieuwe verkiezingen waarbij de kiezers door ervaring wijs opnieuw kunnen kiezen en zich dan niet laten leiden door het zogenaamde charisma van de grote leider maar door de integriteit en de bestuurskunst van een politieke partij. In mijn omgeving hoor ik van velen, dat zij spijt hebben van hun stem en de lijsttrekker niet meer vertrouwen.

Werkloosheid stijgt en pessimistische consument spaart


Het NRC meldt:

"De werkloosheid in Nederland is in de afgelopen maand gestegen naar 7 procent, meldt het CBS vanochtend.

In november waren er 552 duizend mensen werkloos, 16 duizend meer dan in oktober. In een jaar tijd is de werkloosheid met bijna 100 duizend toegenomen.

Een aantal andere cijfers uit het CBS-rapport:
De jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 13,7 procent.
Van de 25-plussers was ruim 6 procent werkloos.
Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toe. Ruim de helft van deze toename betrof 45-plussers.
Het aantal mensen met een WW-uitkering steeg de afgelopen met 4 procent tot 322 duizend.
Het aantal jongeren tot 25 jaar met een WW-uitkering steeg meer dan een gemiddeld; een toename van 13 procent.
In de landbouw, horeca en bouw steeg het aantal mensen met een WW-uitkering relatief sterk, in het onderwijs en openbaar bestuur nam het aantal juist af.
Consumenten ‘zeer pessimistisch’

De stemming onder consumenten is in december weer iets verslechterd. Het consumentenvertrouwen daalde 2 punten en kwam uit op -39. De consument was het hele afgelopen jaar erg somber, meldt het CBS. In december waren de consumenten veel negatiever over de economie dan in november. Ook over het komende jaar zijn consumenten pessimistischer geworden. Over hun eigen financiële situatie in de komende maanden zijn consumenten daarentegen iets minder negatief".maandag 17 december 2012

BFT-rapport "Renteberekening door gerechtsdeurwaarders" naar Tweede Kamer

Deurwaarder Michel van Leeuwen schrijft:

"Afgelopen vrijdag is het langverwachte rapport van het BFT over de renteberekening door gerechtsdeurwaarders verschenen. Aanleiding voor dat rapport was het artikel in het Algemeen Dagblad van 14 januari 2012 waarin méér dan de suggestie werd gewekt dat onze beroepsgroep structureel te hoge rente rekent en dat ook nog eens in eigen zak steekt.
Nu concludeert het BFT dat er van structurele en substantiële benadeling van schuldenaren geen enkele sprake is. Incidentele fouten worden niet uitgesloten.
De wijze waarop de KBvG dit heikele onderwerp heeft opgepakt verdient m.i. alle lof. Door de collega's is openheid van zaken gegeven aan het BFT over de renteberekening en daar waar nodig is het boetekleed aangetrokken. Het bestuur heeft de berichtgeving aangegrepen om een brede commissie samen te stellen die met een eenduidig advies moet komen over de imputatieregeling van 6:44 BW.
Natuurlijk is het dan weer jammer om te zien dat het AD dit niet zo breed op pakt (een klein berichtje op AD.nl) maar dat had ik eerlijk gezegd ook niet anders verwacht".

donderdag 13 december 2012

"Duizenden jongeren in schulden"

De Telegraaf meldt:

"De Twentsche Courant Tubantia schrijft dat de gemiddelde schuld van jongeren bijna 830 euro per persoon is.

De landelijke incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie GGN schat dat het aantal loonbeslagen in Oost-Nederland onder jongeren tot dertig jaar over 2012 met 32 procent is gestegen".

"Schulden lastiger te innen"

In een ietwat wazig artikel signaleert BNR dat het lastiger wordt schulden te incasseren:

"Steeds meer mensen hebben schulden, maar die schulden worden ook steeds lastiger om te innen. Dus moet je innovatief zijn. 

Volgens het BKR hebben nu meer dan 700.000 mensen een betalingsachterstand. Toch klagen veel incassobureaus dat ze het geld maar moeilijk kunnen innen. "Je moet vooral kijken naar je mogelijkheden", zegt directeur Paul Otter van incassobedrijf Incassade op BNR.

Waar kan je sterk in zijn? Hoe kan je het anders doen? Waarom kiest een klant voor jou? Dat zijn de vragen waar het volgens Otter om draait".

Incassoprocedures vaak nog niet aangepast - elk nadeel heeft zijn voordeel


"Het VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) waarschuwt ondernemingen dat betalingen in december vaak worden uitgesteld of door vakanties langer blijven liggen. Tegelijkertijd roept het VCMB consumenten op aanmaningen die zij ontvangen goed te controleren. Uit onderzoek van de branchevereniging blijkt dat het merendeel van de bedrijven hun incassoprocedure nog niet heeft aangepast aan de nieuwe wettelijke voorschriften. Het VCMB stelt dat daardoor niet altijd de juiste incassokosten worden doorberekend".

Naschrift:
Aangezien de wet was bedoeld om de kosten te beperken, kan dit nadelen hebben. Aangezien de wet een monster is geworden dat crediteuren de gelegenheid geeft voor iedere termijn EURO 40,00 incassokosten in rekening te brengen, heeft  dit ook zijn voordelen. Debiteuren kunnen zich schrap gaan zetten als deze regeling grootschalig wordt toegepast: door een willens en wetens gemaakte fout in de wetgeving zijn incassokosten door de nieuwe wet tot een verdienmodel gemaakt waarbij er nu al tekenen zijn dat grote crediteuren zelf gaan incasseren om per achterstallige termijn een zo hoog mogelijk vergoeding in rekening te kunnen brengen. De LOSR, Saskia Noorman-Den Uijl en Andre Moerman hebben in alle toonaarden gewaarschuwd, maar niemand wilde luisteren en hun brieven werden niet gelezen ("we krijgen zoveel brieven"). Deze misstand schreeuwt om reparatiewetgeving, zie ook uitvoerig artikel in het NRC van afgelopen zaterdag  met de kop "Nu pas beamen ze, dat ze gelijk had".

In de schuld van de schuldhulp? Vergoed de schade!

Mooi artikel van Laura van Dongen over aansprakelijkheid schuldhulpverlening voor
fouten:

"Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo ook in schuldhulpverleningsland. In deze post wil ik twee uitspraken onder de aandacht brengen die gaan over de aansprakelijkheid van de schuldhulp als er fouten worden gemaakt" ...

"Om dit soort bedrijfsongevallen te voorkomen is het dus van belang dat de communicatie richting de schuldenaar op orde is. In beide zaken was dat een bepalend aspect, aangezien de rechter verwacht dat een schuldhulpverlener een redelijke mate van regie voert over het proces van schuldhulpverlening. Hij is immers de terzake deskundige".


Recent heb ik in mijn voordracht op het Actualiteitencongres schuldhulpverlening aandacht besteed aan het belang fouten onder ogen te zien, te erkennen en schade te vergoeden. Daarmee verbonden is de noodzaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten waarbij mijns inziens te overwegen is dat de branche zorgt voor een collectieve verzekering.

"In de schulden door gezondheidsproblemen"

Knack meldt:

"Schulden en gezondheidsproblemen gaan spijtig genoeg vaak hand in hand. Met de gids “Gezondheid kost geld” boort het Vlaams Centrum voor Schuldenlast dit thema aan.

Op dinsdag 4 december zette het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) het thema van de gezondheidszorgschulden in de kijker tijdens een goed gevulde studiedag. Plus Magazine volgde deze studiedag en kreeg heel wat interessante informatie, onder meer over het lezen en interpreteren van de ziekenhuisfactuur, en de (pre)contractuele aspecten van zorgschulden (het recht op financiële informatie over het verblijf in het ziekenhuis én over het honorarium van de arts)".


Naschrift:
Ook het omgekeerde gaat op: in de gezondheidsproblemen door schulden,

maandag 10 december 2012

Belastingdienst gaat ook incasseren met gerechtsdeurwaarders


"De Belastingdienst zet 1600 extra mensen in om schulden te innen. Er komen extra deurwaarders, die voortaan ook 's avonds en in het weekeinde op pad gaan.
Daarnaast worden voor het eerst ook commerciële incassobureaus ingehuurd. De extra inzet is vooral gericht op mensen die proberen de belasting te ontduiken.
Ook in het bedrijfsleven wordt voortaan meer gecontroleerd. In het MKB en bij middelgrote ondernemingen wordt het aantal gerichte controles van de administratie uitgebreid.
De operatie kost 157 miljoen euro per jaar, maar moet jaarlijks 663 miljoen opleveren voor de schatkist. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dat bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer".

zaterdag 8 december 2012

Voer de vogels!

Bij deze lage temperaturen is het dringend nodig dat ganzen, eenden, waterkippen en andere vogels worden bijgevoerd.

Ik citeer de website van de Vogelbescherming:

“Vooral wanneer er sneeuw ligt of als het vriest hebben vogels onze hulp hard nodig. In een strenge winter is het voor vogels moeilijk om aan voedsel te komen, terwijl ze juist extra veel energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten kruipen weg, bessen zijn vaak al op en sneeuw en ijs maken het de zaadeters ook moeilijk om bij hun voedsel te komen”.

Zie ook “Noordsingel bij avond”.

vrijdag 7 december 2012

"BKR-registratie studieschuld gewenst" - versterking stroperigheid woningmarkt?

Uit het NRC:
"Bij het verstrekken van een lening of hypotheek moet ook worden nagegaan of iemand een studieschuld heeft. Studentenleningen moeten daarom bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden aangemeld, zegt algemeen directeur van het bureau Peter van den Bosch vanochtend in FD.
Door de studentenleningen aan te melden kunnen volgens Van den Bosch toekomstige geldzorgen worden voorkomen. Hij wijst erop dat starters op de woningmarkt diep in de problemen kunnen komen als ze hun studieschuld verzwijgen om zo een hogere hypotheek te kunnen krijgen. Vaak zal dan blijken dat ze die niet kunnen betalen".

Opmerking:
Als onderdeel van vroegsignalering is dit weer een stapje dichterbij, temeer nu het LIS van de baan lijkt.
Het is van belang dat de specifieke techniek van aflossing op studieschulden met draagkrachtmeting mede in aanmerking wordt genomen. Registratie draagt bij aan de beeldvorming van de bank maar zal de stroperigheid van de praktisch gestolde woningmarkt (kunnen) bevorderen.

donderdag 6 december 2012

Politiek doe iets aan vroegsignalering schulden! LIS naar de knoppen!

Nadat de Staatssecretaris op 5 juli 2012 aan de Tweede Kamer schreef "vroegsignalering schulden nog niet eerder zo dichtbij was", kan uit  de volgende tweet van Nadja Jundmann worden opgemaakt dat het initiatief nu echt naar de knoppen is:

"Ongelofelijk: de stekker is uit initiatief vroegsignalering schulden (LIS) Politiek doe iets!"

Op 14 juli 2012 heb ik bij een rondetafel gesprek met de Vast Kamercommissie SZW met de grootst mogelijke klem ervoor gepleit dat vroegsignalering van schulden moet worden geregeld bij wet in formele zin, ook om te voorkomen dat het CBP spaken in het wiel blijft steken, zie link.

 "Er is dringende behoefte aan een bij wet ingesteld integraal en transparant schuldenregistratiesysteem (dus geen verkeerslicht!), dat eigendom is en wordt beheerd door de overheid en wordt gefinancierd door alle crediteuren die daarvan gebruik (moeten) maken. Wettelijke verankering van het integrale register lijkt in het licht van artikel 8 EVRM het meest voor de hand te liggen. Daarbij kan gedacht worden aan het vastleggen van een publieke taak die wordt toevertrouwd aan een al dan niet zelfstandig bestuursorgaan. Met een wet in formele zin kan de wetgever zelf, mede op grond van een CBP-advies, een afweging maken tussen het belang van het tegengaan van overkreditering versus privacy- en andere belangen. Particuliere (deel)registers dienen bij wetsduiding te worden verboden. Schending van dit verbod moet worden aangemerkt als een economisch delict".

Het is triest te constateren dat we nu weer terug zijn bij af waarbij kamerbreed de noodzaak voor een systeem voor vroegsignalering wordt onderschreven en bestuurlijk stelselmatig de bereidheid ontbreekt om daarin te voorzien en de bal "pappend en nattend" steeds wordt teruggespeeld naar marktpartijen.

Met Nadja Jungmann ben ik het ook ditmaal hartgrondig eens: de politiek moet hier orde op zaken stellen desnoods met een initiatiefwetsvoorstel; met het geteut van de afgelopen jaren komen we er nooit en daardoor raken jaar in jaar uit dagelijks debiteuren vermijdbaar in problemen, zie ''80% probleemschulden kan vroegtijdig worden ontdekt bij adequate schuldregistratie".

Red de RKK-uitzendingen Heilige Missen voor de thuiszittenden "achter de voordeur"

De NOS meldt dat het kabinet voornemens is de zendmachtiging van de RKK in te trekken, omdat "geloof achter de voordeur thuishoort". Hierdoor zullen op zondagochtend geen Heilige Missen meer uitgezonden kunnen worden. Vele thuiszittenden, die vastzitten "achter de voordeur", worden daardoor gedupeerd. Dat is zeer te betreuren.

De KRO heeft vele jaren lang als opdrachtnemer van de Nederlandse bisschoppenconferentie en met goedvinden van de Nederlandse Bisschoppenconferentie H. Missen uitgezonden die in velerlei opzicht afweken van hetgeen de R.K. Kerk aan schoons en waardevols geeft in de Heilige Liturgie. Het is mij bekend dat deze uitzendingen voor zeer vele trouwe gelovigen jarenlang een wekelijks weerkerende bron van ontstichting waren waartoe zij soms bij gebrek aan een alternatief op een ander net veroordeeld waren, als zij nog iets van de heilige geheimen wilden proeven. Dieptepunt was wat mij betreft de uitzending van een Paaswake waarbij opperfrustraat Joke Litjes in een liturgisch gewaad met de Paaskaars rondsjouwde door het kerkgebouw. In de kwaliteit van de uitzendingen van de H. Missen is sinds enkele jaren, maar veel te laat, echter substantiele verbetering getreden omdat de conferentie eindelijk orde op zaken heeft gesteld.

De overige RKK zendtijd wordt door de KRO gevuld met emo-uitzendingen waarbij personen die op enig moment een persoonlijke tragedie hebben beleefd, worden uitgenodigd hun verhaal nog eens te doen. Verder zien we gamer met collard Vonhoegen periodiek ADHD-achtig rondspringen op het scherm met verhaaltjes die iedereen met een internet-aansluiting zelf van internet kan halen. Verdwijning van dergelijke programma's is geen verlies.

Het lijkt mij dat juist achter de voordeur van degenen die hun huis niet meer kunnen verlaten, een grote behoefte bestaat aan de uitzending van Heilige Missen op zondag. Zo wordt namelijk ook voor hen de zondag zondag, dat wil zeggen "de dag des Heren". Jarenlang heb ik gezien hoe mijn ouders uitkeken naar de uitzending van de H. Mis toen zij zelf niet meer uit huis konden. Dit klemt nu nog meer omdat vele vervoers- en andere voorzieningen worden wegbezuinigd die de toestand van de zieken thuis (en hun mantelzorgers) nog enigszins kunnen verlichten en mogelijk kan maken dat zij naar de kerk toe gaan. Eredienst is trouwens als regel publiek dat wil zeggen niet "achter de voordeur"; je moet er juist voor naar buiten en dat kan niet iedereen.

Actiepunten voor de conferentie zijn in mijn visie:
1. krachtig protest bij het kabinet tegen voorgenomen intrekking zendmachtiging - niet via de KRO maar direct op eigen kracht en met veel tamtam;
2. onderzoek naar besparing die kan worden gerealiseerd wanneer alleen nog heilige missen worden uitgezonden;
3. onderzoek naar alternatieve partijen die deze uitzendingen kunnen verzorgen -zuinigheid is geen karakteristiek van NL omroepland, zeker wanneer dat voor rekening van de subsidie van de conferentie kan worden gedaan;
4. onderzoek mogelijkheid op internet Heilige Missen uit te zenden wanneer de staatsomroep dat niet meer wil doen waarbij naast de KRO ook andere partijen worden uitgenodigd mee te denken;
5. kritische evaluatie van alle financiele betrekkingen met de KRO die al decennialang het eigen nest bevuilt maar wel uit de ruif blijft vreten.

Armoede neemt toe, toegang schuldhulp verder bemoeilijkt

Uit de Volkskrant:

"De armoede in Nederland neemt snel toe. Naast ouderen, allochtonen en alleenstaande ouders kunnen ook steeds minder zelfstandig ondernemers de eindjes aan elkaar knopen.

Het aantal Nederlanders dat per maand te weinig overhoudt om goed van rond te komen, is in 2011 met 180 duizend toegenomen, tot 1,1 miljoen. Het gaat om 7,1 procent van de bevolking, becijfert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Armoedesignalement 2012, dat vandaag verschijnt.

Voor het eerst deze eeuw neemt ook het aantal personen toe dat kampt met 'langdurige armoede'. In 2011 leefde 2,5 procent van de Nederlanders vier jaar of langer onder de armoedegrens, in 2010 was dat nog 2 procent.

De toename is een logisch gevolg van de crisis, stellen de onderzoekers van het SCP en het Centraal Bureau voor de Statistiek in het rapport. Door de bezuinigingen en de oplopende werkloosheid moeten steeds meer personen van een uitkering rondkomen. 'In 2010 was met een licht economisch herstel ook de armoede weer wat teruggelopen. Maar met de terugval in 2011 zijn er ook meer armen bijgekomen.'

Gelijktijdig is de beweging zichtbaar van gemeenten die een beroep op schuldhulp zoveel mogelijk beperken door hun beleidsplan krachtens een wet die bedoeld was op het recht op schuldhulp voor iedereen te borgen, zodanig in te richten dat zoveel mogelijk mensen om een of andere reden liefst zo lang mogelijk kunnen worden uitgesloten. Niet alle gemeenten zijn even scheutig in het helpen van mensen in schuldproblemen voor wie zij de schulden niet kunnen regelen. Zo maakt de wet dat de toegang tot schuldhulp wordt bemoeilijkt in plaats van deze te bevorderen. "Armoede is relatief, in Nederland heeft iedereen te eten", hoor ik de politiek alweer mompelen en ik denk dan bij mijzelf: "In welk compound leeft U, dat U erin slaagt nooit arme mensen te ontmoeten, die de Voedselbank nodig hebben om te kunnen eten en voor wie vlees en verse groenten onbetaalbaar zijn geworden".

maandag 3 december 2012

"Zelfmoord om hypotheek"

Uit HP/De Tijd:

"We zijn een huis aan het kopen en nu weet ik dus ineens allerlei dingen over huizen kopen die ik tot nu toe niet wist (overigens is dit een onofficiële column over hypotheken, voor serieus hypotheek nieuws kunt u beter Dr. Doom lezen). Ik weet nu onder andere dat sommige mensen zelfmoord plegen als ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen.
Juist dat effect dat zo’n lening op menselijk gedrag en geluk heeft vind ik interessant. In juni van dit jaar kwam een man in het nieuws die zelfmoord had gepleegd voor de deur van de Rabobank omdat hij een bizar hoge hypotheek had gekregen met een laag inkomen, achter liep met betalen en geen uitweg meer zag.
Het was een raar verhaal, volgens nieuwsberichten zou de man met een inkomen op bijstandsniveau een hypotheek van zes ton hebben gekregen. Als je ‘hypotheek’ en ‘zelfmoord’ intypt bij Google, krijg je nog een verhaal van een vrouw in Noord-Spanje die omwille van een schuld van de bank zichzelf van het leven beroofde precies op het moment dat de deurwaarders op de stoep stonden.

in 2012 drie mensen van de Rabobank gesprongen
Maar, weet ik nu: het zijn er meer. Alleen zelfmoorden komen niet zo snel in het nieuws, omdat het mensen maar op verkeerde benen zou zetten (want zelfmoord schijnt besmettelijk te zijn). Cijfers over zelfmoorden vinden is daarom niet gemakkelijk. In ieder geval zijn er, weet ik van onze hypotheekadviseur, dit jaar in Nederland tenminste drie gevallen bekend van mensen die van een filiaal van de Rabobank"

Naschrift:
Als een debiteur van de Rabobank zelfmoord pleegt, maakt de Rabobank alleen bekend dat zij haar personeel goed heeft opgevangen. Banken hebben het liefst geen pottenkijkers als zij bezig zijn een debiteur te slachten. In de media laten zij weten dat iedereen "netjes betaalt". Alleen uit de BKR- hypotheekbarometer wordt duidelijk hoe groot het probleem is, terwijl daarin niet wordt meegenomen de latenties op de huizen die onder water staan zonder betalingsachterstand.

Mededeling deelnemers GGN-Seminar Huur 26 november 2012

Hierbij de documenten en links waarnaar ik afgelopen dinsdag in mijn voordracht heb verwezen:
1.  presentatie Schruer
2.  artikel Paritas Passe

Links:
3. Rapport Paritas Passe - KBvG - rechtboven onder persberichten
4. berekening beslagvrije voet KBvG 
5. berekening Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)

Algemene informatie juridische aspecten schulden: schuldinfo.nl  van Andre Moerman

Veel succes en arbeidsvreugde in de rechtspraktijk!